Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Özel Borç Ilişkileri HUK 303 5 5 + 0 5 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜZİDE BURCU GÜNVEREN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜZİDE BURCU GÜNVEREN,
Course Assistants

Arş. Gör. Merve KESKİN ORHAN

 

Course Category
Course Objective

Türk Borçlar Kanunu'nun özel hükümleri içerisinde yer alan sözleşmelerin incelenmesidir.

Course Content

Genel olarak sözleşme tipleri ile satış, kira, hizmet, eser gibi özel sözleşme türleri yer alır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Özel Borç ilişkisinin unsurlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Ödünç sözleşmesi açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Satım sözleşmesini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Sözleşme kavramları sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Kira sözleşmesinin hükümlerini inceler. Kira sözleşmesinin sona ermesi konusunu tanılmlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Kefalet sözleşmesini yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Sözleşme türlerine ilişkin teorileri inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Vekâlet sözleşmesini yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Borçlar hukuku özel hükümlere ilişkin ilgili temel kavramları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Sözleşme türlerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Öğrendiği bilgileri meslek hayatında kullanabilme methodlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Vedia sözleşmesi tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Trampa sözleşmesini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Eser sözleşmesini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sözleşme kavramı,sözleşme serbestisi,sözleşmelerin gruplandırılması,tipik ve atipik sözleşmeler Yavuz, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, s.1 vd.
2 Satış sözleşmesi, unsurları ve yarar ve hasarın geçişi Yavuz, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, s.23 vd.
3 Taşınır satışı sözleşmesi ve tarafların borçları Yavuz, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, s.43 vd.
4 Taşınmaz satışı ve bazı satış türleri Yavuz, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, s.113 vd.
5 Mal değişim ve bağışlama sözleşmeleri Yavuz, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, s.183 vd.
6 Kira sözleşmesi,unsurları ve kiraya verenin borçları Yavuz, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, s.203 vd.
7 Kiracının borçları ve kira sözleşmesindeki özel durumlar Yavuz, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, s.242 vd.
8 Kira sözleşmesinin sona ermesi , konut ve çatılı işyeri kirası Yavuz, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, s.279 vd.
9 Ara sınav
10 Kullanım ödüncü ve tüketim ödüncü sözleşmesi Yavuz, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, s.357 vd.
11 Hizmet sözleşmesi Yavuz, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, s.443 vd.
12 Eser sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi Yavuz, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, s.507 vd.
13 Vekalet sözleşmesi Yavuz, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, s.601 vd.
14 Kefalet sözleşmesi Yavuz, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, s.745 vd.
Resources
Course Notes
Course Resources

GÜMÜŞ, Mustafa Alper. Borçlar Hukuku Özel Hükümler . CiltI-II.  Vedat, 2018.

YAVUZ, Cevdet. Borçlar Hukuku Dersleri. (Özel Hükümler) Beta, 2018.

YAVUZ, Cevdet. Borçlar Hukuku Özel Hükümler. Beta, 2014.

EREN, Fikret. Borçlar Hukuku Özel Hükümler. Yetkin, 2018.

ZEVKLİLER, Aydın/GÖKYAYLA, Emre. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri. 16.Baskı. Turhan, 2018.

TANDOĞAN, Haluk. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri. 5.Baskı. Vedat, 2010.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 85
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
1. Ödev 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 10 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 5