Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Orman Hukuku HUK 359 5 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA ÜNLÜTEPE
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Orman hukukuna ilişkin temel bilgi ve kavramların verilmesidir.

Course Content

Orman kavramı, mülkiyeti, suçları konuları anlatılarak, uygulamadan örnekler verilir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Orman davalarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Orman mülkiyetinin kapsamını ve ormanlardan yararlanma usul ve esaslarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Orman davalarında yetkili ve görevli mahkemeleri öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Orman kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Orman suçlarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Orman tanımı ve kapsamı Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
2 Hukukun dalları, orman hukukunun yeri ve önemi Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
3 Orman Hukuku hakkında genel esaslar Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
4 Türkiye´de orman arazileri Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
5 Kamu malı kavramı, ormanın kamu malları arasındaki yeri Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
6 Ormanın eşya hukuku bağlamında taşınmaz olarak niteliği Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
7 Orman mülkiyetinin kapsamı Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
8 Ara sınav
9 Orman davaları Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
10 Orman davalarında görev ve yetki Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
11 Ormanlardan yararlanma usul ve esasları Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
12 Mukayeseli hukukta ormanlar Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
13 Orman hukuku ile ilgili mevzuat Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
14 Orman suçları Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
Resources
Course Notes
Course Resources

Ünal, Mehmet ; Başpınar, Veysel: Orman Hukuku, Ankara, Savaş Yayınevi, 2017.

Toprak, Mustafa: Orman Suçları, Ankara, Adalet Yayınevi, 2018.

Bayındır, Sinan: Orman Suçları, İstanbul, Legal Yayınevi, 2016.

Ayanoğlu, Sedat: Orman Hukuku Ders Notları, İstanbul, 2009.

Ayanoğlu, Sedat ; Güneş, Yusuf: Orman Suçları, İstanbul, İ.Ü. Yayınevi, 2005.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 57
Total Workload / 25 (Hours) 2.28
dersAKTSKredisi 2