Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Felsefesi DAO 358 6 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin insan yetiştirme süreci olarak eğitimi, felsefi bir bakış üzerinden anlamlandırması.
Course Content Eğitime felsefi yaklaşımların ortaya konması; farklı eğitim görüşlerinin karşılaştırılması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eğitime felsefi yaklaşımı tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
2 Eğitim teorilerini eleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
3 Eğitim teorilerini tanır. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Ödev, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eğitim felsefesi nedir?
2 Klasik eğitim felsefesi
3 İdealist ve realist eğitim felsefesi
4 İdealist ve realist eğitim felsefesi
5 Spiritüalist ve natüralist eğitim felsefesi
6 Kültürel yaklaşım
7 Faydacı yaklaşım
8 Bireyci yaklaşım
9 Bireyci yaklaşım
10 Eğitime analitik yaklaşım
11 Eleştirel eğitim felsefesi
12 Eğitim ve etik ilişkisi
13 Eğitim ve siyaset ilişkisi
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources [1] A.Cevizci, Eğitim Felsefesi, İstanbul, 2011
[2] H.Z.Ülken, Eğitim Felsefesi, İstanbul, 1968.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 6 6
Final 1 6 6
Total Workload 88
Total Workload / 25 (Hours) 3.52
dersAKTSKredisi 3