Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Türkçesi DAO 488 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CEMAL KARABAŞOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants Yrd. Doç. Dr. Kenan MERMER
Course Category
Course Objective Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinleri okuyup anlayabilme ve bu kaynaklardan yararlanabilme becerisi kazanmak
Course Content Osmanlı alfabesinin özelliklerinin ve yazı karakterlerinin tanıtımı, Osmanlı alfabesiyle imla çalışmaları, Osmanlı şair ve yazarlarından farklı dönemlere ait matbu metin okumaları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Osmanlı alfabesinde kullanılan yazı şekil ve karakterleri tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Osmanlı Türkçesi ile yazılmış kaynakları kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
3 Osmanlı Türkçesi’nde kullanılan Farsça kökenli kelime ve tamlamaları çözer. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Osmanlı Türkçesi ile yazılmış matbu metinleri günümüz Türkçesine çevirir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Osmanlı Türkçesi imla kurallarını gösterir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Osmanlı Türkçesi’nde kullanılan Arapça kökenli kelime ve tamlamaları çözer. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Harflerin Yazımı, Bitişmeleri ve Yazı Çeşitleri
2 Sesli ve Sessiz Harfler, İsmin Halleri, Zamirler
3 Osmanlı Türkçesi’nde Ekler
4 Osmanlı Türkçesi’nde Fiil Çekimleri
5 Osmanlı Türkçesi´nin Arapça Unsurları
6 Osmanlı Türkçesi´nin Farsça Unsurları
7 Osmanlı Türkçesi´nde İmla Kuralları
8 Osmanlı Türkçesi’ne Ait Metinlerin Günümüz Türkçesi’ne Aktarımı
9 Nesir Örnekleri Okuma Çalışmaları
10 Edebî Metin Okuma Çalışmaları
11 Tarih Metinleri Okuma Çalışmaları
12 Süreli Yayınları Okuma Çalışmaları
13 Nazım Örnekleri Okuma Çalışmaları
14 Yazma Metin Okuma Çalışmaları
Resources
Course Notes [1] Hızlı, Mefail (2010): Metinlerle Osmanlı Türkçesi, Bursa: Emin Yayınları.
Course Resources [2] Develi, H. (2001): Osmanlı Türkçesi Klavuzu, İstanbul: Bilimevi Yayınları.
[3] Timurtaş, Faruk K. (1979): Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul: İÜ. Edebiyat Fakültesi yayınları.
[4] Baltacı, Cahit (1989): İslam Paleografyası, İstanbul: İfav Yayınları.
[5] Gökbilgin, M.T. (1992): Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul: Enderun Kitabevi.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
3. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 3 6 18
Final 1 6 6
Total Workload 89
Total Workload / 25 (Hours) 3.56
dersAKTSKredisi 5