Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ku´Ran Okuma Bilgi ve Becerisi II DAO 215 3 5 + 0 5 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. MUSA ÖZİŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Kur´an okuyabilme ve bazı pasajları ezberleme yeteneğinin geliştirilmesi.
Course Content Kutsal metni kendine özgü kurallar çerçevesinde ve kendi fonetik özelliklerini esas alan bir tarzda okumak
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yasin suresini ezberler. Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Kur´an harflerini telaffuz eder. Anlatım, Beyin Fırtınası, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Nas-Duha surelerinin talimini tekrarlar. , Bakara Sûresi 255, 285-286. ayetleri ve Haşr Sûresi 21-24.ayetlerini ezberden okur. Beyin Fırtınası, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Anlatım, Sözlü Sınav, Sınav , Ödev,
4 Râ harfi ve Lafza-i Celâl´in okunuşu, zamir ve sekte gibi Kur´an okuma kurallarını açıklar. Beyin Fırtınası, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Kur´an-ı Kerim´i yüzünden okur. Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sözlü Sınav, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yüzünden okuma (Tâhâ sûresi). Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
2 Yüzünden okuma (Nur sûresi). Tecvid konularının tekrarı. Yasin sûresinin ezberi (1. sayfa). Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
3 Yüzünden okuma (Şuara sûresi).İstiaze ve besmele konusu. Nas-Humeze sureleri ezber tekrarı. Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
4 Yüzünden okuma (Neml sûresi). Tekbir konusu. Yasin sûresinin ezberi (2. sayfa). Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
5 Yüzünden okuma (Kasas sûresi).Tilavet secdesi konusu. Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
6 Yüzünden okuma (Sâffât sûresi). Vakf ve kuralları. Yasin sûresinin ezberi (3. sayfa). Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
7 Tecvid tahlilleri. Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
8 Yüzünden okuma (Sâd sûresi) İbtida. Asr-Beyyine sureleri ezber tekrarı. Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
9 Yüzünden okuma (Şûra ve Hucurât sûreleri).Vasl ve kuralları. Yasin sûresinin ezberi (4. sayfa). Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
10 Yüzünden okuma (Kâf ve Zâriyat sûreleri). Temsili tilavet “Ref_’i savt”. Kadir-Duha sureleri ezber tekrarı Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
11 Yüzünden okuma (Tûr, Kamer ve Vâkıa sûreleri).Temsili tilavet “Hafd-ı savt”. Yasin sûresinin ezberi (5. sayfa). Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
12 Yüzünden okuma (Kalem, Hââkka, Mearic ve Nuh sûreleri).Kur’ân Okumada dudak hareketleri “dudak talimi”. Yasin sûresinin ezberi (6. sayfa). Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
13 Yüzünden okuma (Cin, Müzzemmil ve Müddessir sûreleri). Kur’ân okuma hataları “lahn”. Mülk suresi ezber tekrarı. Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
14 Yüzünden okuma (Kıyâme, İnsan ve Murselât sûreleri). Asım kıraatine ait bazı okuyuş özellikleri. Nebe’ suresi ezber tekrarı. Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
Resources
Course Notes [1] Dağdeviren, A. (2006): Kur’an Okuma Sanatı Tecvid. İstanbul: Yeni Akademi Yayınları.
Course Resources [2] Çetin, A. (2007): Kuran Okuma Esasları. Bursa: Emin Yayınları.
[3] Ğavsânî, Y. A.. (1996). İlmü-Tecvid. Dimeşk..
[4] Muhammed Mekkî, N. (1970): Nihâyetü-Kavli-Müfîd fî İlmi-Tecvîd. Mısır: Matbaatü Mustafa el-Bâbî el-Halebî ve Evlâdihi.
[5] Zihni, M. (1898): el-Kavlü-Sedîd fî İlmi-Tecvîd. İstanbul: Dâru-Tıbâati-Âmire.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 15
2. Sözlü Sınav 15
1. Ara Sınav 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 8 8
Sözlü Sınav 2 12 24
Final 1 8 8
Total Workload 192
Total Workload / 25 (Hours) 7.68
dersAKTSKredisi 8