Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ahlak ve Değerler Eğitimi DAO 108 2 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ders, ahlak ve değer kavramları hakkında bilgi vermeyi, öğrencilerin dini ve felsefi boyutlarıyla ahlak eğitimi konusunda bilgi ve formasyon kazanmalarını, değerler eğitiminde öğretmen yeterliklerini arttırmayı, değerler ile öğretim programları arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi, değerler eğitiminde farklı ülke örneklerini tanımayı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde değerlerin öğretimi ile ilgili bilgi sağlamayı, belirlenen bazı değerlerin öğretimi ile ilgili beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Course Content Ahlak ve değer kavramlarının tanımı, mahiyeti ve kapsamı, ahlak gelişimi ve öğrenme, değer odaklı eğitim ve okul, değerler eğitiminde öğretmen rolleri ve yeterlikleri, sınıf ve okul etkinlikleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde değerlerin öğretimi, doğruluk, hoşgörü vb. bazı değerlerin öğretimi, gençlik, din ve değerler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Değerler eğitiminde farklı ülke uygulamalarını tanır ve değerlendirir Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav ,
2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde değerlerin öğretimi ile ilgili strateji geliştirir Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Türk eğitim sisteminde değerler sonunu programlarla ilişkilendirerek tartışır Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Ahlak ve değer kavramlarını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Ahlak ve değerler eğitimindeki temel yaklaşımları bilir ve bunları örneklendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Performans Görevi,
6 Bazı değerlerin öğretimi ile ilgili proje ve uygulama önerileri geliştirir Tartışma, Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Proje / Tasarım,
7 Ahlak eğitimini dini ve felsefi boyutlarıyla bilir Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
8 Değerler eğitiminde öğretmen yeterliklerini değerlendirir Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kavramsal Çerçeve: Ahlak ve değer kavramlarının tanımı, mahiyeti ve kapsamı
2 Dini ve felsefi boyutlarıyla ahlak eğitimi
3 Ahlak ve değerler eğitiminde temel yaklaşımlar
4 Çocukta ahlak gelişimi ve eğitimi
5 Değerlerin kazanılma süreçleri (aile, okul, toplum, medya vb.)
6 Değer odaklı eğitim, okul ve sınıf kültürü
7 Değerler eğitiminde öğretmenin rolü ve yeterlikleri
8 Türk eğitim sisteminde değerler sorunu ve öğretim programları
9 Değerler eğitiminde farklı ülke uygulamaları: teorik ve pratik boyutlar
10 Değerler eğitiminde sınıf ve okul etkinlikleri
11 Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programları ve ders kitaplarında değerler ve eğitimi
12 Okullarda bazı değerlerin öğretiminin değerlendirilmesi (hoşgörü, adalet vb.)
13 Okullarda bazı değerlerin öğretiminin değerlendirilmesi (hoşgörü, adalet vb.)
14 Alan araştırmaları bağlamında gençlik, din ve değerler
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Kaymakcan, R. -Zengin, M. -Arslan, Ş. vd. (2007).Değerler ve Eğitimi. DEM Yayınları
2. Kaymakcan, R. - Uyanık, M. (2007). Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak, DEM Yayınları
3. Çağrıcı, M. (2006). Anahatlarıyla İslam Ahlakı, Ensar Yayınları.
4. Aspin, D.- Chapman, J. (2007). Values Education and Lifelong Learning (principles, Policies, Programmes). Netherlands: Springer
5.Stephenson, J. vd. (2005). Values in Education. New York: Routledge.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Proje / Tasarım 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 4 4
Ödev 1 7 7
Proje / Tasarım 1 8 8
Final 1 8 8
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 4