Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Bilimine Giriş EBB 101 1 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. AHMET ESKİCUMALI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı öğrencilerin eğitim bilimleri hakkında genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmalarını sağlamaktır.
Course Content Öğretmenlik mesleğinin özellikleri,sınıf ve okul çevresi,eğitimin bazı alanlarla ilişkisi(psikoloji,felsefe,hukuk),Türk eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eğitimin sosyal, politik ve ekonomik temellerini açıklar. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 Eğitimin bazı alanlarla (psikoloji,felsefe,hukuk,ekonomi) ilişkilerini yorumlar. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini sıralar. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
4 Sınıf ve okul çevresini tanımlar. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Eğitimde alternatif bakış açılarını karşılaştırır. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Meslek kavramını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Türk eğitim sisteminin yapısı ve genel işleyişini örnekler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eğitim öğretim kavramları
2 EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ
3 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ
4 SINIF VE OKUL ÇEVRESİ
5 SINIF VE OKUL ÇEVRESİ
6 EĞİTİMİN SOSYAL TEMELLERİ
7 EĞİTİMİN SOSYAL TEMELLERİ
8 EĞİTİMİN POLİTİK TEMELLERİ
9 EĞİTİM VE PSİKOLOJİ
10 EĞİTİM VE FELSEFE
11 EĞİTİM VE HUKUK
12 EĞİTİM VE EKONOMİ
13 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ
14 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE MODELLER
Resources
Course Notes
Course Resources ERDEM, MÜNİRE(2007)EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ANKARA ARKADAŞ YAYINLARI
BAŞARAN,İ.ETHEM(2007)EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ANKARA EKİNOKS YAYINLARI
ŞİŞMAN,MEHMET(2006)EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ ANKARA PEGEM A YAYINCILIK
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5