Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği I HMS 609 0 2 + 6 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. GÜLGÜN DURAT
Course Lecturers Doç.Dr. GÜLGÜN DURAT,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ruh Sağlığını koruma ve geliştirme psikiyatrik bozukluğu olan hastaların evde ve toplum içinde bakımı konusunda bilgi ve beceri kazandırma
Course Content Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğine ilişkin temel kavramların öğrenilmesi, psikiyatrik sorunu olan hastanın evde ve toplum içerisinde bakımının yürütülmesi ile ilgili teorik ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Psikiaytri hemşireliğinde temel kavramları tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
2 Psikiyatri hemşiresinin rollerini tanır, bu rolleri sağlığın korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Sağlıklı ve hasta bireyi psikiyatri hemşireliği ilke ve standartları doğrultusunda bütüncül olarak değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
4 Bireyin gereksinimlerine özgü (koruyucu, geliştirici, tedavi edici) bakımı uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Psikiyatri hemşireliğinde temel kavramlar (Kriz, stres, anksiyete, kültür)
2 Psikiyatri hemşireliğinde temel kavramlar (Kriz, stres, anksiyete, kültür)
3 Fiziksel hastalıklara verilen psikososyal tepkiler
4 Fiziksel hastalıklara verilen psikososyal tepkiler
5 Çocukluk dönemi ruh sağlığı ve bozuklukları
6 Çocukluk dönemi ruh sağlığı ve bozuklukları
7 Ergenlik dönemi ruh sağlığı ve bozuklukları
8 Ergenlik dönemi ruh sağlığı ve bozuklukları
9 Yaşlılık dönemi ruh sağlığı ve bozuklukları
10 Yaşlılık dönemi ruh sağlığı ve bozuklukları
11 Ruh sağlığı için tehdit: şiddet
12 Üzüntü ve kayıp
13 Tamamlayıcı/ alternatif ve somatik tedaviler ve bakım
14 Tamamlayıcı/ alternatif ve somatik tedaviler ve bakım
Resources
Course Notes
Course Resources Ruh sağlığı Ve Bozuklukları Orhan Öztürk
B. Schoen, R Johnson Pschiatric mental Health Nursing Adaptation and Growth, Lippincot Company.
Çam, O. , Engin, E.: Ruh Sağlığı ve Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kitabevi. İstanbul, 2014.
Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı. Vehbi Koç Vakfı Yayınları. İstanbul, 2000.
Işık, E. Organik Psikiyatri. İstanbul.1999.
Petit, J. R. Acil Psikiyatri El Kitabı. A Lippincott Williams& Wilkins. İstanbul Medikal Yayıncılık. 2008.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır.
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar. X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6