Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Eğitim Sisteminin Yapisi ve Yönetimi EPU 522 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ÖMER FARUK TUTKUN
Course Lecturers
Course Assistants

Gözde Sezen Gültekin 

Course Category
Course Objective

Türk Eğitim Sistemininin yapısını tanır ve Türk Eğitim Sisteminin sorunlarının çözümüne ilişkin duyarlılık geliştirir.

Course Content

Eğitim ve eğitim sistemi kavramları, eğitim sisteminin diğer sistemlerle ilişkisi, eğitim sisteminin görevleri, Türk millî eğitim sisteminin tarihsel gelişimi, Türk millî eğitiminin genel amaçları, özel amaçları, ilkeleri, Türk milli eğitim sisteminin örgütsel yapısı¸ Türk eğitim sistemini düzenleyen esaslara göre eğitimin ilkeleri, Türk eğitim sisteminin nicel durumu, Türk eğitim sisteminin nitel durumu¸ Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme, Türk eğitim sisteminde yönetici, uzman ve denetici yetiştirme, Türk eğitim sisteminde fırsat eşitliği, Türk eğitim sisteminin finansmanı, Avrupa birliği sürecinde Türk eğitim sistemi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk millî eğitim sisteminin tarihsel gelişimini anlatma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Türk millî eğitiminin genel amaçları, özel amaçları, ilkelerini sıralama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Avrupa birliği sürecinde Türk Eğitim Sistemini tartışma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Türk eğitim Sisteminin sorunlarına çözüm önerileri geliştirme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Türk eğitim sisteminin nicel ve nitel durumunu tartışma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Türk milli eğitim sisteminin örgütsel yapısını açıklama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
7 Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve fırsat eşitliği kavramlarını tartışma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eğitim ve Eğitim Sistemi Kavramları, Eğitim Sisteminin Diğer Sistemlerle İlişkisi, Eğitim Sisteminin Görevleri
2 Türk Millî Eğitim Sisteminin Tarihsel Gelişimi
3 Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları, Özel Amaçları, İlkeleri
4 Türk Milli Eğitim Sisteminin Örgütsel Yapısı
5 Türk Eğitim Sistemini Düzenleyen Esaslar
6 Türk Eğitim Sistemini Düzenleyen Esaslara Göre Eğitimin İlkeleri
7 Türk Eğitim Sisteminin Nicel Durumu
8 Türk Eğitim Sisteminin Nitel Durumu
9 Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme
10 Türk Eğitim Sisteminde Yönetici, Uzman ve Denetici Yetiştirme
11 Türk Eğitim Sisteminde Fırsat Eşitliği
12 Türk Eğitim Sisteminin Finansmanı
13 Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Uzaktan Eğitim Ders Notları Osman TİTREK&nbsp;</p>
Course Resources

Başaran, İbrahim.(1994). Türk Eğitim Sistemi. Ankara.
Erdoğan, İrfan(2002).Yeni Bin Yıla Doğru Türk Eğitim Sistemi. Sorunlar ve Çözümler. Sistem Yayıncılık.
Akçay, Cengiz (2007). Türk Eğitim Sistemi. Anı Yayıncılık.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Eğitim programları ve öğretimle ilgili temel kavramları tanımlama X
2 Program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik, toplumsal, ekonomik, bireysel, konu alanı) arasında ilişki kurma X
3 Program tasarım yaklaşımlarını karşılaştırma X
4 İhtiyaca uygun program geliştirme modellerini seçme X
5 Program tasarısı hazırlama X
6 Bir eğitim programının bütün boyutlarını değerlendirme yeterliklerini kazanma X
7 Eğitim programları ve öğretim alanında gelişmeleri izleme X
8 Toplumda sosyal ekonomik ve kültürel boyutlarda gerçekleşen değişmelerin eğitim programlarına etkisini değerlendirme X
9 Öğretim yöntem teknik ve stratejilerini alanının öğretiminde kullanma X
10 Eğitim programları ve öğretime ilişkin kavramları ve kuramları eleştirel bakış açısıyla değerlendirme X
11 Kendi çalışmalarında uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçme ve kullanma X
12 Eğitim programları ve öğretim alanında bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 167
Total Workload / 25 (Hours) 6.68
dersAKTSKredisi 8