Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitimin Sosyal ve Kültürel Boyutlari EPU 513 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AHMET ESKİCUMALI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı eğitim ile ideoloji, sosyal sınıf, etnik köken, ekonomi, kültür ve cinsiyet arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Yeni eğitim sosyolojisi adı altında gelişen eleştirel pedagoji, örtük program, ekonomik ve kültürel yeniden üretim, eğitimdeki eşitsizlikler ve toplumsal cinsiyet konularını öğrenciler ile birlikte ele alıp tartışmaktır.
Course Content Eğitimde paradigmalar (İşlevci, Çatışmacı ve Yorumcu Paradigma), Eğitimin; kültür, ekonomi, sosyal sınıf ve ideoloji ile etkileşimi, eğitim ve cinsiyet ilişkileri, eğitimde fırsat eşitliği ve okul başarısızlığın sosyal ve kültürel nedenleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eğitim ile ideoloji arsındaki ilişkileri çözümler. Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Eğitim ile sosyal sınıf arasındaki ilişkileri karşılaştırır. Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Eğitimde toplumsal cinsiyet ve cinsiyetçilik konusunu tartışır. Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Ekonomik ve kültürel üretim ve yeniden üretim ilişkisini tartışır. Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Eğitim ile kültür arasındaki ilişkileri açıklar. Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Eğitim ile ekonomi arasındaki ilişkileri yorumlar. Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eğitimde Paradigmalar; İşlevci Paradigma
2 Çatışmacı ve Yorumcu Paradigma
3 Eğitim ve Yeni Bilgi Sosyolojisi
4 Eğitim ve Sosyal Sınıf İlişkileri
5 Eğitim ve Ekonomik Yeniden Üretim
6 Eğitim ve Kültürel Yeniden Üretim
7 Eğitim ve İdeoloji
8 Eğitim ve Etnik Köken, Irk ve Okul Başarısı
9 Örtük Program
10 Eğitim ve Cinsiyet
11 Eğitimde Fırsat Eşitliği
12 Ders Kitaplarına Eleştirel Bir Bakış
13 Postmodernizim ve Eğitim
14 Okul Bilgisinin Dağıtılması ve Eğitimde Gruplama
Resources
Course Notes
Course Resources TAN, Mine. Çatışmacı Paradigma. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
TAN, Mine. İşlevselci ve Yorumcu Paradigma. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
TAN, Mine. Eğitimde kadın-erkek eşitliği ve Türkiye gerçeği. İstanbul: TUSİAD Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş.
APPLE, Michael, Ideology and Curriculum. Boston: Routledge & Kegan Paul, 1979.
BOWLES, Samuel ve Herbert GINTIS, Schooling in Capitalist America. New York: Basic Books, 1977.
BOURDIEU, J. P. ve J. C. PASSERON, Reproduction in Education, Society and Culture. London: Sage, 1977.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Eğitim programları ve öğretimle ilgili temel kavramları tanımlama X
2 Program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik, toplumsal, ekonomik, bireysel, konu alanı) arasında ilişki kurma X
3 Program tasarım yaklaşımlarını karşılaştırma X
3 Program tasarım yaklaşımlarını karşılaştırma X
4 İhtiyaca uygun program geliştirme modellerini seçme X
5 Program tasarısı hazırlama X
6 Bir eğitim programının bütün boyutlarını değerlendirme yeterliklerini kazanma X
7 Eğitim programları ve öğretim alanında gelişmeleri izleme X
8 Toplumda sosyal ekonomik ve kültürel boyutlarda gerçekleşen değişmelerin eğitim programlarına etkisini değerlendirme X
9 Öğretim yöntem teknik ve stratejilerini alanının öğretiminde kullanma X
9 Öğretim yöntem teknik ve stratejilerini alanının öğretiminde kullanma X
10 Eğitim programları ve öğretime ilişkin kavramları ve kuramları eleştirel bakış açısıyla değerlendirme X
11 Kendi çalışmalarında uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçme ve kullanma X
11 Kendi çalışmalarında uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçme ve kullanma X
12 Eğitim programları ve öğretim alanında bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapma.
12 Eğitim programları ve öğretim alanında bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 25 25
Ödev 1 20 20
Final 1 30 30
Total Workload 203
Total Workload / 25 (Hours) 8.12
dersAKTSKredisi 8