Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilimsel Araştirma Yöntemleri FDB 602 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. TAMER YILDIRIM
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AYŞE ŞENTEPE,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bilimsel yazı ve araştırma tekniklerini, tez konusu belirleme ve yazma sürecini, genel olarak gramer ve noktalama işaretlerini örneklerle öğretmek
Course Content Bilimsel yazı için gerekli araştırma teknikleri, ödev ve tez yazım kuralları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Akademik çalışma yapma ile ilgili teknik bilgilere sahiptir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Tez yazmayı bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Akademik yazı yazmayı uygulayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Akademik yazı yazma teorisini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilimsel Yazıda Problem Alanı Belirleme ve Araştırma Evresinin Oluşturulması
2 Bilimsel Yazıda Kullanılan Araştırma Teknikleri (Literal Tarama, Katalog İnceleme, Olay İncelemesi, Anket, Ansiklopedik Maddeler Eşliğinde Genel Hattı Ortaya Koyma, Fişleme, Bilimsel Yazıda Kullanılan Araştırma Teknikleri (Ansiklopedik Maddeler Eşliğinde
3 Tez başlığı seçme, İçindekiler ve Önsöz" Yazımı Hakkında Teknik Bilgiler, Giriş Yazımı Konusunda Teknik Bilgiler, Genel Gramer Bilgisi, Noktalama İşaretleri
4 Bilimsel Yazılarda Ana Konunun Kategorize Edilmesi, Sonuç ve Bibliyografya Hazırlama Teknikleri
5 Bilimsel Yazılarda Dipnot Kullanma Teknikleri (APA), Bilimsel Yazılarda Dipnot Kullanma Teknikleri (MLA ve CHICAGO)
6 Tez Önerisi Hazırlama Kuralları
7 Bilimsel Açıklama ve Betimleme, Bilim-Dil İlişkisi
8 Doğa Bilimlerinin Yöntemsel Yapısı, Beşeri Bilimlerin Yöntemsel Yapısı
9 Teori-Olgu İlişkisi, Nedensellik Sorunu
10 Bilimsel Devrimler ve Paradigma Değişikliği, Bilimde Çoğulcu Yöntem
11 Örnek Makale inceleme
12 Örnek Yüksek lisans ve doktora tez inceleme
13 Modern Bilimin Tarihsel Kökleri
14 Bilim Hakkındaki Post Modern Tartışmalar
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir. X
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir. X
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir. X
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir. X
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir. X
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir. X
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 3 6 18
Total Workload 149
Total Workload / 25 (Hours) 5.96
dersAKTSKredisi 6