Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Küreselleşen Dünyada Dinlerarasi Ilişkiler FDT 602 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FUAT AYDIN
Course Lecturers
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

Küreselleşme sürecinde farklı inançlara ve kültürlere mensup insanların birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlama.

Course Content

Küreselleşme sürecinde farklı inançlara ve kültürlere mensup insanların bir arada yaşama tecrübelerini geliştirmeye yönelik bilimsel metotlar oluşturmak.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Medeniyetler çatışmasından medeniyetler ittifakına geçişin nasıl sağlanacağını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Kültürlerarası diyaloğun önemini tanimlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Dinlerarası diyalog kavramının ortaya çıkışını inceleyerek açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Küreselleşme terimini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Hıristiyanların diğer dinlere bakışını tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Yahudilerin diğer dinlere bakışını tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Müslümanların diğer dinlere bakışını tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Terim olarak Küreselleşme
3 Diyalog ve Dinlerarası Diyalog Terimleri
4 Dinlerarası Diyalog anlayışının Tarihçesi
5 1962-1965 İkinci Vatikan Konsili
6 Kiliseler arası diyalog
7 Kilisenin öteki dinlere bakışı
8 Vize sınavı
9 İslam Sekreteryası
10 Hıristiyanlığın İslama bakışı
11 Hıristiyanlığın Yahudiliğe bakışı
12 Yahudiliğin Hıristiyanlığa bakışı
13 Yahudiliğin İslama bakışı
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes <p>1] Watt, William Montgomery, (1996) M&uuml;sl&uuml;man-Hıristiyan Diyalogu/Christian-Muslim encounters, &ccedil;ev. Fuat Aydın, Birey Yayınları, İstanbul.</p>
Course Resources

2]. Aydın, Mahmut, Monolodan Diyoloğa/From monolog to dialogue, Ankara Okulu Yayınları, Ankara.
[3] Ali İsra Güngor, (1997) Vatikan, Misyon ve Diyalog/Vatican, Mission, Dialogue, Töre Basın Yayın ve Dağıtım Şti., Ankara.
[4] Hıristiyan-Müslüman Diyalogu/Dialogue of Christian and Muslim, (sempozyum notları) İSAV, İstanbul.
[5] Fuller Graham Lesser, Ian O. (1996), Kuşatılanlar, İslam ve Batının Jeopolitiği, çev. Ö. Arıkan, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir.
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir. X
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir. X
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 149
Total Workload / 25 (Hours) 5.96
dersAKTSKredisi 6