Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Din Eğitimi Bilimi Metodolojisi FDE 602 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MAHMUT ZENGİN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. Kübra CEVHERLİ

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, din eğitimi biliminin metodolojisi konusunda yeterli bilgi, anlayış ve araştırma yapabilme yetkinliği kazandırmaktır

Course Content

Bu derste, din eğitimi bilimi alanı ile ilgili metodolojik bilgiler verilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Din eğitimi biliminin disiplinler arasındaki yerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Din eğitimi biliminin çalışma alanlarını ve özelliklerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Din eğitiminde bilimsel bilgi üretme ilke ve sınırlıklarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Din eğitimi bilimin de teori tecrübe ilişkisini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Din eğitimi biliminde bilgi kaynaklarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Din eğitimi biliminde bilimsel ahlâk kurallarını tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Din eğitimi biliminde bilgi üretme yöntem ve tekniklerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel kavramlar: Din, bilim, dini bilgi, bilimsel bilgi
2 Bilimsel Disiplin Olarak Din Eğitimi
3 Din eğitimi biliminin dini ve çalışma alanı
4 Din eğitimi biliminin ilâhiyat bilimleri arasındaki yeri
5 Din eğitimi biliminin eğitim bilimleri arasındaki yeri
6 Din eğitimi bilimi araştırmalarında kullanılacak metot ve teknikler
7 Din Eğitimi Biliminin Önündeki Güçlükler
8 Ara sınav
9 Din Eğitiminde Bilgi Kaynakları Sorunu
10 Din Eğitiminde Teori Tecrübe İlişkisi
11 Bilgi üretiminde dini yönden sınırlayıcı ilkeler
12 Bilgi üretiminde dini yönden yol gösterici ilkeler
13 Din Eğitiminde bilimsel ahlâk kuralları
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes <p>[1]Suat CEBECİ Din Eğitimi Bilimi Metodolojisi &Uuml;zerine d&uuml;ş&uuml;nceler İslami İlimlerde Metodoloji (Us&uuml;l) Meselesi I, İstanbul, 2005</p>
Course Resources

[2] Beyza BİLGİN, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Çizgi Yayınları, Ankara
[3] DURKHEİM, Emil. 1994, Sosyolojik Metodun Kuralları Sosyal Yayınlar, İstanbul
[4] Cemal TOSUN, Din Eğitimi Bilimine Giriş, Pegem-A Yayıncılık, Ankara, 2001
[5] Orhan TÜRKDOĞAN, Bilimsel değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, M.E.B. İstanbul, 1989

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir.
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir. X
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir. X
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir. X
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir. X
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir. X
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir.
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 155
Total Workload / 25 (Hours) 6.2
dersAKTSKredisi 6