Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Gençlik Din ve Değerler FDE 607 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MAHMUT ZENGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dersin amacı Türkiye ve dünyada gençlerin sahip olduğu din anlayışı ve değerleri ampirik ve teorik çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmaları ve konuyla ilgili eleştirel olarak analiz etme yeteneğini geliştirmektir.
Course Content Gençlik ve gençliğin psiko-sosyal açıdan özellikleri, değer ve dindarlık tanımları, değer çeşitleri, ampirik değer araştırmalarında metot, değerlerlerin kazanımını sağlayan mekanizmalar, gençlerin ahlaki ve dini değerleri, dünya değerler araştırması ve bazı ampirik çalışmaların tanıtımı ve değerlendirilmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dünya ve ülkemizde gençlerin dini değerleri konusundaki ampirik ve teorik çalışmaları değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Gençlerin değerlerini örneklendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Değerlerin değişim sürecini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Gençlik dönemi ve özellikleri tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Değerlerin eğitim yoluyla aktarılmasını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Din ve değer ilişkisini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Psiko-sosyal açıdan gençlik
2 Dindarlık ve değer tanımları
3 Değer çeşitleri
4 Ampirik değer araştırmalarında metot
5 Ampirik dindarlık araştırmalarında metot
6 Değerlerin kazanılması
7 Gençlerde dindarlık
8 Ara sınav
9 Gençlerin değerleri
10 Gençlerde modern ve geleneksel değerler ikilemi
11 Değerler eğitimine yaklaşımlar
12 Okullarda değerler ve eğitimi
13 Dünya değerler araştırması
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Kaymakcan, R. Ve diğerleri (2007) (eds) Değerler ve Eğitimi, Dem yayınları, İstanbul
[2] Inglehart, R. (2003) (ed) Human Values and Social Change, Findings from the Values Surveys, Brill, Leiden.
[3] Ziebertz, H. & W. Kay (2006) (eds) Youth in Europe, International emprical study about religiosity and values, Lit Verlag, Berlin.
[4] Günay, Ü. & C. Çelik (2006) (eds) Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi, Karahan Kitabevi, Adana.
[5] Kaymakcan, R. (2007) Gençlerin Dine Bakışı: Karşılaştırmalı Türkiye ve Avrupa Araştırması, Dem Yayınları, İstanbul.
[6] Şen, M. (2005) Gençlik, AB ve Zıt Hisler: bedenimi İsterim Ama Ruhumu Asla, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Anakara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir.
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir.
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir.
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir.
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6