Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tarihsel ve Çağdaş Metodlari Ile Misyonerlik FDT 601 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FUAT AYDIN
Course Lecturers
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

Tarihsel süreç içerisinde Hıristiyanlar tarafından misyonerlik farklı amaçlarla her zaman gündemde tutulmuş, bazen sömürgeciliğin bir aracı yapılmış, bazen Oryantalizm çalışmaları dahilinde ele alınmıştır. Dersin amacı bu hususları bilimsel olarak ortaya koymaktır.

Course Content

Bu derste misyon, misyoner, misyonerlik terimlerinin tanımları, misyonerliğin amacı, metotları ve sonuçları ele alınacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Misyonerlerin gayelerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Globalleşme sürecinde misyonerliğin geldiği aşamayı tanımlar.
3 Dinlerin tebliğ anlayışı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Hıristiyanlık´ın misyonerlik anlayışı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Misyenerlikte hedefler ve yöntemler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 Farklı dinlerin misyonerliğe bakışını açıklar
7 Türkiyede Hıristiyan misyonerliğinin durumunu tartışır.
8 Misyonerlerin metotlarını tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
9 Misyoner kurumlar ve cemaatler
10 Sömürgecilik ve misyonerlik bağlantısı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
11 Misyonerliğe karşı İslamı doğru temsil etme anlayışını açıklar.
12 Misyon, misyoner, misyonerlik terimlerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Misyon, misyoner ve misyonerlik Terimleri ve Dinlere göre değerlendirmeleri
3 Hıristiyan Misyonerliğinin tarihçesi
4 İslamdaki Tebliğ anlayışı ile Hıristiyanlıktaki misyonerlik anlayışının karşılaştırılması
5 İlk Hıristiyan misyonerler
6 Misyonerlikte yeni yaklaşımlar
7 Müslümanlara yönelik misyonerlik faaliyetleri
8 Vize sınavı
9 Anadoluda misyonerlik faaliyetleri
10 İslam dünyasında misyonerlik faaliyetlerine karşı geliştirilen yöntemler
11 Misyonerlik faaliyetlerine karşı alınması gereken tedbirler
12 Misyonerlik faaliyetlerine karşı İslamın doğru takdim ve temsili meselesi
13 Anadoluda misyonerlik faaliyetleri
14 Genel değerlerndirme
Resources
Course Notes <p>[1] G&uuml;nd&uuml;z, Ş. Aydın, M., (2002) Hıristiyan Misyonerleri, Y&ouml;ntemleri ve T&uuml;rkiyeye Y&ouml;nelik Faaliyetleri, Kakn&uuml;s yay. İstanbul.</p>
Course Resources

[2] Damascene, Jean, (1992) Ecrits sur lIslam, yay. Haz. Raymond Le Coz, Paris.
[3] Armstrong, Karen, (1992) Muhammed, A Biography of the Prophet, HarperCollins Publishers, New York
[4] Wolanin, Adam, (1994) Teologia della Missione, Roma.
[5] Fuller Graham Lesser, Ian O. (1996), Kuşatılanlar, İslam ve Batının Jeopolitiği, çev. Ö. Arıkan, İstanbul.
[6] Küçük, Abdurrahman, (1996)Misyonerlik ve Türkiye, Türkiyede Misyonerlik Faaliyetleri, Ankara.
[7] Sevinç, Necdet, (2002) Osmanlıdan Günümüze Misyoner Faaliyetleri, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 149
Total Workload / 25 (Hours) 5.96
dersAKTSKredisi 6