Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kalite Ekonomisi KAL 511 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HİLMİ KIRLIOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

Araş. Gör. Ahmet AĞSAKAL

Course Category
Course Objective

sürekli iyileştirme amacına hizmet etmek üzere şirketlerin toplam kalite uygulamalarının sonuçlarını izlenmesi ve raporlanması gerekir. Kalite ekonomisi de toplam kalite performansının ölçülmesinde en önemli olan noktalardan bir tanesidir. Bu bağlamda kalitenin ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanması özel bir bilgi yönetim sistemi kurulmalıdır. Bu sistemin kurulması için de kalite maliyet bileşenlerinin bilinmesi ve veri kaynaklarının iyi tanımlanması gerekir.

Course Content

1.Kalite ekonomisinin kapsamı
2.Kalite maliyet bileşenleri
2.1.Önleme maliyetleri
2.2.Değerleme Maliyetleri
2.3.Başarısızlık maliyetleri
3.Kalite maliyet veri kaynakları
3.1.Şirket içi veri kaynakları
3.1.1.Finansal Bilgi sisteminden alınabilen veriler ve kaynakları
3.2.2.Finansal olmayan veriler ve kaynakları
3.2.Şirket dışı veri kaynakları
3.2.1.Müşteri İlişkileri
3.2.2.Rakip ilişkileri
3.3.3.İç ve dış çevre analizi
4.Kalite maliyetlerinin raporlanması
4.1.Kalite maliyetleri ilişkin göstergeler
4.2.Kalite maliyet raporları
5.Kalite maliyetlerinin analizi
5.1.Oranlar
5.2.Oranların yorumu

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi bağlamında Kalite Ekonomisinin Kapsamı
2 Kalite maliyetleri ve Kalitesizlik Maliyetleri Ayrımı
3 Kalite Maliyet Bileşenleri – Önleme Maliyetleri
4 Kalite Maliyet Bileşenleri – Değerleme Maliyetleri
5 Kalite Maliyet Bileşenleri – İç başarısızlık Maliyetleri
6 Kalite Maliyet Bileşenleri – Dış başarısızlık Maliyetleri
7 Kalite Maliyet Veri Kaynaklarının Tanımlanması –Firma içi veri Kaynakları
8 Kalite Maliyet Veri Kaynaklarının Tanımlanması - firma dışı veri kaynaklarının
9 Arasınav
10 Kalite ve Kalitesizlik Göstergeleri ve Analizi
11 Kalite ve Kalitesizlik Göstergeleri ve Analizi (Devam)
12 Kalite Maliyet Sistemlerinin Kurulması - Sistem elemanlarının tanımlanması
13 Kalite Maliyet Sistemlerinin Kurulması - Sistem Çıktılarının (raporların) Tasarımı
14 Kalite Maliyet Sisteminin Yönetimi ve revizyonu
Resources
Course Notes
Course Resources

Belkouvi A.Riahi, (1992), “Quality Cost Accounting”, Qourum Books, Chicago University Pres
Kırlıoğlu, H., (1997), “Kalite Maliyetleri,” Değişim yayınları, Sakarya
Yükçü, S., (1998) “, Kalite Maliyetleri” , Dokuz Eylül Üniversitesi yayınları, İzmir
Karabınar, S.,(1998), “Kalite maliyetlerinin maliyet muhasebesi içinde organizasyonu ve bir öneri”, Doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstiüsü

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek X
2 Kalite alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek X
3 Kalite alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek X
4 Kalite alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek X
5 Kalite alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek X
6 Kalite alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek X
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak X
8 Kalite alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek X
9 Kalite alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek X
10 Kalite alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 5 5
Sözlü Sınav 2 5 10
Final 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6