Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bitki Stres Fizyolojisi BIY 518 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ DOĞRU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Bitki büyüme ve gelişmesi ile ürün miktarı ve kalitesi üzerinde olumsuz etkilere neden olan farklı stres faktörlerinin bitki metabolizmasında neden olduğu değişimlerin tanımlanması, stres toleransı ve duyarlılığının temel özelliklerinin incelenmesi, bitkilerin strese toleranslı veya duyarlılığının araştırılmasında kullanılan önemli parametrelerin kavranmasını sağlamak.
Course Content Stresin tanımı ve sınıflandırılması, bitkilerin stres faktörlerinden etkilenme derecelerini belirleyen faktörler, düşük ve yüksek sıcaklık stresi, tuz stresi, kuraklık stresi, sel veya aşırı su stresi, mineral madde stresi, allelokimyasal stres, stres faktörleri arasındaki etkileşim, stres toleransı ve strese duyarlılık, stres adaptasyonu, aklimasyon (uyum) ve çapraz tolerans, stres fizyolojisinde kullanılan parametreler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Stresin bitki üzerindeki etkilerini belirleyen faktörler Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Allelokimyasal stres Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Kuraklık stresi Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Yüksek sıcaklık stresi Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Stresin tanımı ve sınıflandırılması Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Stres fizyolojisinde kullanılan parametreler Anlatım, Sınav , Ödev,
7 Sınav Anlatım, Sınav ,
8 Stres adaptasyonu, aklimasyon (uyum) ve çapraz tolerans Anlatım, Sınav , Ödev,
9 Sel veya aşırı su stresi Anlatım, Sınav , Ödev,
10 Stres toleransı ve strese duyarlılık Anlatım, Sınav , Ödev,
11 Stres faktörleri arasındaki etkileşim Anlatım, Sınav , Ödev,
12 Mineral madde stresi Anlatım, Sınav , Ödev,
13 Genel değerlendirme Anlatım, Sınav , Ödev,
14 Düşük sıcaklık stresi Anlatım, Sınav , Ödev,
15 Tuz stresi Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Stresin tanımı ve sınıflandırılması
2 Stresin bitki üzerindeki etkilerini belirleyen faktörler
3 Yüksek sıcaklık stresi
4 Düşük sıcaklık stresi
5 Tuz stresi
6 Kuraklık stresi
7 Sel veya aşırı su stresi
8 Mineral madde stresi
9 Allelokimyasal stres
10 Stres faktörleri arasındaki etkileşim
11 Stres toleransı ve strese duyarlılık
12 Stres adaptasyonu, aklimasyon (uyum) ve çapraz tolerans
13 Stres fizyolojisinde kullanılan parametreler
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources 1) Levit J. Responses of Plant to Environmental Stresses, Vol 1, (1980), Academic Pres, New York.
2) Hale M. G., Orcutt D. M. Physiology of Plants under Stres (1987), John Wiley&Sons, New York.
3) Smallwood M. F., Calvert C. M., Bowles D. J. Plant Responses to Environmental Stres (1999) BIOS Publisher, Oxford.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
1. Performans Görevi (Uygulama) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 30 30
Final 1 10 10
Total Workload 155
Total Workload / 25 (Hours) 6.2
dersAKTSKredisi 6