Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektrik Güç Sistemleri Laboratuvari EEM 471 7 1 + 2 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CENK YAVUZ
Course Lecturers Doç.Dr. CENK YAVUZ, Prof.Dr. MEHMET BAYRAK,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Elektrik mühendisliği konusunda gerek saha da gerekse laboratuar koşullarında kullanılan ölçme ve koruma cihazlarının çalışma prensipleri ve kullanımları konusunda mühendis adaylarını bilgilendirmek.
Course Content Fotometrik yasa uygulamaları, aydınlatma ve iç tesisat ekipmanlarının tanıtılması, aydınlatma ve elektrik iç tesisatları bağlantı şekillerinin gösterimi ve tesisi, arıza tespiti, mevzuata uygun tesisat uygulamaları. Sigorta-Kontaktör-termik röle koordinasyonu, ölçü transformatörleri; akım transformatörleri ve gerilim transformatörleri, Kaçak akım rölesi, Bağımsız toprak hatası rölesi , Reaktif güç kompanzasyonu ve topraklama.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ölçme ve koruma konusunda öğrenilen teorik bilgilerin pratik ortama geçirilmesi için gerekenleri bilir, bu cihazları ferdi olarak kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Sınav , Performans Görevi,
2 Elektrik alçak gerilim tesislerinde kullanılan araç-gereçleri tanır ve kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Sınav , Performans Görevi,
3 Alçak gerilim arızalarını tespit eder, sınıflandırır, değerlendirir, bunlara çözüm üretir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İlgili Ulusal mevzuatın tanıtılması
2 İç tesisat ekipmanlarının kullanım yerlerinin gösterimi 1
3 İç tesisat ekipmanları bağlantı şekilleri (Priz, anahtar, koruma elemanlar v.b) 1
4 İç tesisat ekipmanları - Sayaç bağlantı şekilleri 1
5 Aydınlatma ekipmanları - Deşarj Lambaları, balast, starter ve tesisata direk bağlanan lambaların bağlantı şekilleri 1
6 Aydınlık düzeyi ölçümleri ile farklı ışık kaynaklarının karşılaştırılması 1
7 İç Tesisat Koruma Cihazları bağlantı Şekilleri ve arıza tespiti 1
8 Yıl içi sınavı
9 Ölçme, Koruma Trafoları - 2
10 Sigorta-kontaktör-termik röle koordinasyonu 2
11 Koruma Röleleri 2
12 Sekonder Aşırı Akım Koruma Röleleri 2
13 Reaktif güç kompanzasyonu 2
14 3 Fazlı sistemler ve Topraklama Ölçümleri 2
Resources
Course Notes 1)Aydınlatma Tekniği ve Projesi Ders Notu, Aydınlatma Tekniği ve İç Tesisat Laboratuarı Deney Föyü, <br>2)Elektrik Tesisleri Deney Föyleri Ders Notu, Prof.Dr. Ertan YANIKOĞLU , Prof.Dr. M. Ali YALÇIN
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 20
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 10
2. Performans Görevi (Laboratuvar) 10
3. Performans Görevi (Laboratuvar) 10
4. Performans Görevi (Laboratuvar) 10
5. Performans Görevi (Laboratuvar) 10
6. Performans Görevi (Laboratuvar) 10
7. Performans Görevi (Laboratuvar) 10
8. Performans Görevi (Laboratuvar) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
1. İş Sağlığı ve Güvenliği 0
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Performans Görevi (Laboratuvar) 8 1 8
Final 1 10 10
Total Workload 118
Total Workload / 25 (Hours) 4.72
dersAKTSKredisi 5