Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Güç Elektroniği Endüstriyel Uygulamalari EEM 441 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. UĞUR ARİFOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. UĞUR ARİFOĞLU,
Course Assistants

Asistan Kemal Kalaycı Asistan Halime Hızarcı

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Güç elektroniği devrelerinin endüstride kullanım alanları, DA-DA çevirici devre tasarımları ve kontrol modelleri. AA güç kaynaklarının tasarımı. PFC devre tasarımının yapılması. DA motor sürücü devre tasarımı.

Course Content

Güç elektroniği devrelerinin endüstriyel uygulama alanlarının kısaca tanıtımı. Anahtarlamalı DA-DA çeviriciler.  Cuk DA-DA çevirici devresi. Tam köprü DA-DA çevirici devresi (çift kutuplu-tek kutuplu). DA-DA çeviricilerinin karşılaştırılması. DA güç kaynaklarının yapısı. Flyback çevirici. Push-Pull çevirici. Yarım köprü çevirici. Tam köprü çevirici. Rezonans devreli (seri ve paralel) güç kaynakları. İki yönlü güç kaynakları. AA güç kaynaklarının yapısı. Anahtarlamalı AA güç kaynakları. Rezonans devreli AA güç kaynağı. İki yönlü AA güç kaynağı. Çok kademeli dönüştürücüler. Güç faktörünün düzeltilmesi için üretilen devreler (PFC devreleri). PFC devreleri kontrol yaklaşımları. Komutasyon devreleri ve kullanım amaçları. DA motor kontrolü ve dört bölgeli çalışma. Kesintisiz güç kaynaklarının yapısı ve çalışma prensibi. Bir fazlı kare dalga PWM evirici. Bir fazlı sinüzoidal PWM evirici. Üç fazlı kare dalga PWM evirici. Üç fazlı sinüzoidal PWM evirici. Bir fazlı rezonans devreli evirici. Bir fazlı eviricide ölü zaman kavramı. Eviricilerde harmonik genlik kontrolü. Seçilmiş harmoniklerin eliminasyonu yöntemi. PWM eviricilerde tetikleme açılarının elde edilmesi. AA eviricilerde yük akımının kontrolü. Güç elektroniği devrelerinde harmonik hesabı. Pasif filtre tasarımı. Aktif güç filtrelerinin çalışma prensibi. DA motor sürücülerinin tasarlanması. İkili çevirici devre ile DA motor kontrolü. Sirkülasyon akımlı ve sirkülasyon akımsız çevirici devreler ile DA motor kontrolü.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Güç elektroniği devrelerinin diğer elektrik dalları ve cihazları ile ilişkisini kavrama Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
2 Güç elektroniği devrelerinin endüstride kullanıldığı alanları öğrenmek Anlatım, Problem Çözme, Sınav ,
3 Devreleri MATLAB-SIMULINK ortamında tasarlamak. Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Güç elektroniği devrelerinin endüstriyel uygulama alanlarının kısaca tanıtımı. Anahtarlamalı DA-DA çeviriciler. Cuk DA-DA çevirici devresi.Tam köprü DA-DA çevirici devresi (çift kutuplu-tek kutuplu). [1] 1 - 13 sayfaları
2 Flyback çevirici. Push-Pull çevirici. Yarım köprü çevirici. Tam köprü çevirici. [1] 13 - 29 sayfaları
3 RC Resetli Flyback. İki Anahtarlı Flyback. [1] 30 - 44 sayfaları
4 Forward Çevirici. İki Anahtarlı Forward Çevirici. [1] 45 - 62 sayfaları
5 Push Pull Çevirici. Yarim Köprü Çevirici. [1] 63 - 78 sayfaları
6 Seri-Paralel Rezonans Çevirici Devresi. [1] 79 - 84 sayfaları
7 LLC Rezonans Çevirici Devresi. [1] 85 -103 sayfaları
8 Güç Kaynakları. Komutasyon Devreleri [1] 104 - 119 sayfaları
9 Vize haftası
10 DA Motor Kontrolü. [1] 120 - 132 sayfaları
11 Kesintisiz Güç Kaynakları. PWM Evirici. Rezonans Devreleri. [1] 132 - 151 sayfaları
12 Eviricide Ölü Zaman. Evirici Harmonik Genlik Kontrolü. Darbe Genişlik Modülasyonu. [1] 152 - 167 sayfaları
13 Pasif filtre tasarımı. Aktif güç filtrelerinin çalışma prensibi. [1] 112/120 sayfaları
14 Transformatör K Faktörü. Pasif Filtreler.Aktif Filtreler. DA Motor Hız Kontrolü. [1] 193 - 262 sayfaları
Resources
Course Notes <p>[1] G&uuml;&ccedil; Elektroniği End&uuml;striyel Uygulamaları Ders Notu, U.Arifoğlu, 2016</p>
Course Resources

[2] Güç elektroniği devreleri. (çeviri), Mohan,İstanbul. 2005

[3] Güç elektroniği , Remzi Gülgün,Yıldız Teknik Ünv. Matbaası, 1999.

(4] Güç elektroniği, Muhammed Rashid, (çeviri), Nobel Yayınları.İstanbul.2015.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 10 10
Total Workload 129
Total Workload / 25 (Hours) 5.16
dersAKTSKredisi 5