Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yazilim Testi BSM 462 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED FATİH ADAK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED FATİH ADAK,
Course Assistants

Arş. Gör. Dr. Deniz Balta

Course Category
Course Objective

Yazılım testinin amacı bakım maliyetlerini düşürmek ve ürünün piyasaya sürüldükten sonra ortaya çıkacak hataları en aza indirmek için yazılımın geliştirilme ve piyasaya sürülmeden önceki süreçte bug tespiti yapmak, test etmek ve bunun önüne geçmektir.

Yazılım geliştirme sürecinde çalışma anında çıkabilecek hataları en az seviyeye indirmek için yazılım testinin uygulanması

Course Content

Temel Kavramlar ve Ön Hazırlık, Program Testi Teorisi, Tasarım ve Test Edilebilirlik, Birim Testi, Raporlama Türleri, Hata Durum Doğrulaması ve Hata Kodları ,Kabul Testleri, Test Ekibi Organizasyonu, Fonksiyonel Test, Test Araçlarının Tasarımı Java’da Yazılım Testinin Uygulanması, Google C++ Test Framework

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Test Ekibi Organizasyonu Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Proje / Tasarım,
2 Birim Testi Anlatım, Gösterip Yaptırma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Google C++ Test Framework Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Tasarım ve Test Edilebilirlik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
5 Java’da Yazılım Testinin Uygulanması Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Kabul Testleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 Yazılım Testinin Kaliteye Etkileri Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 Program Testi Teorisi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel Kavramlar ve Ön Hazırlık Hafta 1 Sunumu
2 Program Testi Teorisi Hafta 2 Sunumu
3 Tasarım ve Test Edilebilirlik Hafta 3 Sunumu
4 Test Araçlarının Tasarımı Hafta 4 Sunumu
5 Birim Testi Hafta 5 Sunumu
6 Java’da Yazılım Testinin Uygulanması - 1 Hafta 6 Sunumu
7 Java’da Yazılım Testinin Uygulanması - 2 Hafta 7 Sunumu
8 Google C++ Test Framework - 1 Hafta 8 Sunumu
9 Google C++ Test Framework - 2 Hafta 9 Sunumu
10 Raporlama Türleri, Hata Durum Doğrulaması ve Hata Kodları Hafta 10 Sunumu
11 Yazılım Güvenirliği Hafta 11 Sunumu
12 Entegrasyon ve Sistem Testi Hafta 12 Sunumu
13 Kabul Testleri, Test Ekibi Organizasyonu Hafta 13 Sunumu
14 Yazılım Testinin Kaliteye Etkileri Hafta 14 Sunumu
Resources
Course Notes
Course Resources

Paul Ammann, Jeff Offutt, Introduction to Software Testing, 2nd Edt. Cambridge University Press, 2016

 

Kshirasagar Naik, Priyadarshi Tripathy, Software Testing and Quality Assurance: Theory and Practice, 1st Edt. Wiley-Spektrum, 2008

 

Abu Sayed Mahfuz, Software Quality Assurance: Integrating Testing, Security, and Audit (Internal Audit and IT Audit), 1st Edt. CRC Press, Taylor&Francis Group, 2016

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Sözlü Sınav 54
1. Ödev 16
1. Proje / Tasarım 30
Total 100
1. Final 55
1. Yıl İçinin Başarıya 45
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Ara Sınav 1 12 12
Ödev 1 7 7
Sözlü Sınav 1 8 8
Proje / Tasarım 1 9 9
Final 1 20 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 7 3 21
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5