Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sistem Programlama BSM 308 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. AHMET ÖZMEN
Course Lecturers Prof.Dr. AHMET ÖZMEN, Doç.Dr. DEVRİM AKGÜN, Doç.Dr. ÜNAL ÇAVUŞOĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Dersin amacı, öğrencilere işletim sistemini oluşturan yazılım unsurlarının geliştirilmesi ile ilgili tekniklerin öğretilmesidir. Bunun yanında, sistem çağrılarının etkin kullanımı, ileri düzey C programlama, bilgisayar donanım işleyişi ve kontrolü hakkında bilgiler verilir.

Course Content

İleri düzey C programlama teknikleri. İşletim sistemi komponentlerinin tasarlanması ve kodlanması. Donanım kontrolünde kullanılacak yazılımların geliştirilmesi. Bu tür yazılımların gereksinimleri ve geliştirilme teknikleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Süreç ve iplik modellerinde programlama yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Dosya ve dizinlerle ilgili etkin programlama yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 C dilini kullanarak sistem yazılımı geliştirir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav ,
4 İşletim sisteminin sağladığı sistem çağrılarını etkin olarak kullanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 İşletim sisteminde var olan alt birimlerin tasarımlarını yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Süreçler arası iletişimin kullanıldığı çoklu süreçli uygulamalar geliştirebilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilgisayar sistemleri ve C programlama dili hakkında bazı temel bilgiler 1
2 Bilgisayar sistemleri ve C programlama dili hakkında bazı temel bilgiler 2
3 Dosyalar ve dizin dosyaları, bağlantılar (linkler)
4 Dosyadan okuma/yazma, sistem çağrıları ve tampon bellek (buffer) kullanımı
5 Sistem çağrıları ve giriş çıkış 1
6 Sistem çağrıları ve giriş çıkış 2
7 Simgesel dil -1 (yerel değişkenler, ve fonksiyonlar)
8 Simgesel dil -2 (işaretçiler, diziler)
9 Simgesel dil -3 (dallanma)
10 Bellek erişimi ile ilgili uygulamalar
11 Süreçler ve süreç yönetimi 1 (fork, exec, dup, pipe)
12 Süreçler ve süreç yönetimi 2 (fork, exec, dup, pipe)
13 Sinyaller, süreçler arası iletişim
14 İplik (thread) programlama modeli
Resources
Course Notes <p>Advanced Programming for the Unix Environment, Richard Stevens.</p>
Course Resources

1.The C Programming Language, 2nd Ed., by Kernighan and Ritchie, Prentice Hall
2. The Art of Unix Programming, Eric Raymond.

Week Documents Description size
0 1-5Hafta 1-5 Hafta derste yapılan örnekler 0.08 MB
7 H7 7 Hafta derste yapılan örnekler 0 MB
8 H8 8. Hafta derste yapılan örnekler 0 MB
10 H10 10. Hafta derste yapılan örnekler 0.03 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 30
2. Proje / Tasarım 60
1. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 6 6
Ödev 1 5 5
Proje / Tasarım 1 6 6
Final 1 20 20
Kısa Sınav 1 1 1
Performans Görevi (Uygulama) 2 5 10
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5