Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvari BSM 212 4 3 + 1 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MURAT İSKEFİYELİ
Course Lecturers Doç.Dr. CÜNEYT BAYILMIŞ, Dr.Öğr.Üyesi MURAT İSKEFİYELİ, Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH SEVİN, Dr.Öğr.Üyesi MUSA BALTA,
Course Assistants

Arş. Gör. Ahmet ARSLAN,  Arş. Gör. Musa BALTA

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu derste, günümüz bilgisayar teknolojileri içerisindeki programları işleyen ve
çalıştıran mikroişlemcili sistemler hakkında bilgi verilmesi; endüstride yaygın
kullanılan 8085 mikroişlemci ve 8051 denetleyici mimari yapılarını ve kodlarını
inceleyerek, laboratuar ortamında uygulamalı örnekler ile öğrencilerin teorik ve
pratik bilgiler kazanması hedeflenmektedir.

Course Content

Mikroişlemcili Sistem Kavramları; Bellek Çeşitleri, Organizasyonu ve
Uygulamaları; 8085 Mikroişlemci Mimarisi; 8051 Mikrodenetleyici Mimarisi, Kodları ve Örnek Uygulamaları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 8051 mikrodenetleyici mimarisinin öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 8085e ait mimari yapıyı öğrenir Anlatım, Tartışma, Sözlü Sınav,
3 8051´de kesme yapılarını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
4 8051e ait assembly ve C dilinde programlama yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
5 8051´de sayıcı/zamanlayıcı kavramlarını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
6 Bellek organizasyonu kavramını öğrenir ve tasarım yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Mikroişlemci, mikroişlemcili sistem, mikrokontrolör tanımlarını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mikroişlemcilerin Tarihi Gelişimi, Mikroişlemcili Sistemlerin Temel Kavramları ve Temel Mikroişlemci Mimarisi
2 Bellek Çeşitleri ve Organizasyonu
3 Bellek Organizasyonu ve Örnek Uygulamaları
4 8085A Mikroişlemcisi İç Mimarisi
5 Yol Çevrimleri, Zamanlama ve Adresleme Modları
6 Mikrodenetleyiciler ve 8051 Ailesi
7 8051 Mimarisi
8 8051 Assembly Dili ve Komutları
9 8051 ile Örnek Uygulamalar
10 Deney Setinin Tanıtılması
11 8051 ile Örnek Uygulamalar
12 Zamanlayıcı/Sayıcı Kavramları ve Örnekler
13 Kesme Yapısı ve Örnekler
14 8051 ile Örnek Uygulamalar
Resources
Course Notes <p>Mikroişlemcili Sistemler ve Lab. Ders Notu, Yrd.Do&ccedil;.Dr. Murat İSKEFİYELİ</p>
Course Resources

1. C ile 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları, Papatya Yayıncılık, 2005
2. Mikroişlemciler ve 8051 Ailesi, Haluk GÜMÜŞKAYA, Alfa Yayıncılık,1999.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 4
2. Performans Görevi (Laboratuvar) 4
3. Performans Görevi (Laboratuvar) 4
1. Ödev 42
2. Ödev 42
4. Performans Görevi (Laboratuvar) 4
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 12 12
Final 1 12 12
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 5