Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fizik I FIZ 111 1 3 + 2 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ÖMER TAMER
Course Lecturers Prof.Dr. RECEP AKKAYA, Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KAYMAK, Doç.Dr. ADİL BAŞOĞLU, Doç.Dr. SADIK BAĞCI, Prof.Dr. MEHMET BEKTAŞOĞLU, Doç.Dr. HAKAN YAKUT, Doç.Dr. DAVUT AVCI, Prof.Dr. HÜSEYİN MURAT TÜTÜNCÜ, Prof.Dr. İBRAHİM OKUR, Doç.Dr. ALİ ÇORUH, Dr.Öğr.Üyesi HACI AHMET YILDIRIM, Doç.Dr. ALİ SERDAR ARIKAN, Dr.Öğr.Üyesi NAGİHAN DELİBAŞ, Prof.Dr. YUSUF ATALAY, Prof.Dr. FİLİZ ERTUĞRAL YAMAÇ, Doç.Dr. ÖMER TAMER, Arş.Gör.Dr. HÜSEYİN YASİN UZUNOK,
Course Assistants Fizik Bölümü Öğretim Üyeleri
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel mekanik, statik ve dinamik alt yapısının kazandırılması
Course Content Ölçme ve birim sistemleri, statik, kinematik, dinamik.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Özel Mühendislik Anabilim Dalları’na öğrenilenleri tatbik eder. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
2 Statik, kinematik ve dinamik süreçleri modeller ve bu modelleri çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
3 Fiziğin temel kanunlarını mekanik sistemlere uygular. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Statik, kinematik ve dinamik süreçlerle ilgili yapılara ve problemlere çözüm üretir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Ölçme ve temel birim sistemlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Statik, kinematik ve dinamik süreçlerini analizini yapar. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
7 Laboratuvarda Uyulması Gereken Kuralları ve İş Sağlığı-Güvenliği Esaslarını öğrenir ve tatbik eder. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş Sağlığı ve Güvenliği Esasları ve Laboratuvarda Uyulması Gereken Kurallar
2 Birim sistemleri ve Vektörler [1] Sayfa 1-20
3 Bir Boyutta Hareket [1] Sayfa 27-47
4 İki Boyutta Hareket [1] Sayfa 57-72
5 Newton’un Hareket Yasaları [1] Sayfa 87-99
6 Newton’un Hareket Yasalarının Uygulamaları [1] Sayfa 116-152
7 İş ve Kinetik Enerji [1] Sayfa 172-185
8 Potansiyel Enerji ve Mekanik Enerjinin Korunumu [1] Sayfa 182-250
9 Uygulama
10 Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar [1] Sayfa 227-243
11 Statik Denge ve Moment [1] Sayfa 260-270
12 Katı Cisimlerin Dönme Hareketi [1] Sayfa 284-300
13 Katı Cisimlerin Dönme Hareketi [1] Sayfa 284-300
14 Maddenin Özellikleri [1] Sayfa 309-319
Resources
Course Notes [1] Y.Güney, İ.Okur, Fizik-I (Mekanik), Değişim Yayınları, 2009, Sakarya.
Course Resources [2] Keller, F. J., “Fizik 1”, çev. Ed. Akyüz R.Ö. ve arkadaşları, Literatür Yayınevi, 2002, İstanbul
[3] Serway, ‘Fen ve Mühendislik İçin Fizik’ Palme Yayıncıcılık, Çev.Edit. Kemal Çolakoğlu, 2002, Ankara
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık,
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
1. İş Sağlığı ve Güvenliği 0
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 2 4
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 9 9
Final 1 20 20
Total Workload 155
Total Workload / 25 (Hours) 6.2
dersAKTSKredisi 6