Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Malzeme Laboratuari YAP 210 4 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator FERHAT AYDIN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Malzemelerin kimyasal, fiziksel, mekanik, teknolojik, termik ve akustik özelliklerinin test edilerek sonuçların değerlendirilmesi ve rapor hazırlanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Course Content İş güvenliğine ilişkin önlemleri almak ve deney malzeme ve ekipmanlarını hazırlamak, asitlerin, bazların, tuzların ve gazların malzemelere etkisi, yanma, parlama noktası tayini, malzemelerin birim ağırlık, yoğunluk, porozite, kompasite, su emme, kılcallık, geçirimlilik, doyma derecesi, hacim değişikliği, yumuşama noktası, penetrasyon, donma-çözülme değerlerini bulmak, çekme, basınç, çarpma, eğilme, burkulma, burulma, kayma, kesme ve kopma dayanımını belirlemek, aşınma, sertlik, yorulma, sünme, kırılma, elastisite, stabilite değerlerini bulmak, ısı gerilmeleri, ısı iletkenliği, akustik, elektriksel iletkenlik, fiziksel, kimyasal, mekanik, teknolojik, termik ve akustik özelliklere ilişkin hesaplar ve teknik raporlar hazırlamak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Malzemelerin çekme deneylerini yapabilme Deney / Laboratuvar, Anlatım, Sınav , Proje / Tasarım,
2 Malzemelerin basınç deneylerini yapabime Deney / Laboratuvar, Gösterip Yaptırma, Sınav , Proje / Tasarım,
3 Malzemelerin fiziksel deneylerini yapabime Grup Çalışması, Gösterip Yaptırma, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Proje / Tasarım, Sınav ,
4 İş güvenliğine ilişkin önlemleri alarak deney malzeme ve ekipmanları kullanıma hazır hale getirebilme Anlatım, Gösterip Yaptırma, Sınav , Proje / Tasarım,
5 Deneylerden elde edilen sonuçları değerlendirebilme ve teknik rapor hazırlayabilme Bireysel Çalışma, Anlatım, Deney / Laboratuvar, Ödev, Performans Görevi, Proje / Tasarım,
6 Malzemelerin eğilme deneylerini yapabilme Anlatım, Deney / Laboratuvar, Proje / Tasarım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş güvenliğine ilişkin önlemler ve deney prensipleri
2 Birim ağırlık, yoğunluk, porozite ve kompasite deneyleri
3 Su emme, kılcallık, geçirimlilik ve doyma derecesi deneyleri
4 Hacim değişikliği, yumuşama noktası, penetrasyon, donma-çözülme
5 Bazların, tuzların ve gazların malzemelere etkisi, yanma, parlama noktası
6 Çekme deneyleri
7 Basınç deneyleri
8 Eğilme deneyleri
9 ARASINAV
10 Burkulma, burulma, kayma deneyleri
11 Çarpma deneyleri
12 Aşınma, sertlik, yorulma, sünme deneyleri
13 Isı gerilmeleri, ısı iletkenliği, akustik, elektriksel iletkenlik,
14 Fiziksel, kimyasal, mekanik, teknolojik, termik ve akustik özelliklere ilişkin hesaplar ve teknik raporlar hazırlamak
Resources
Course Notes
Course Resources 1.Yapı Malzemesi kitapları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek.
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 2
2. Kısa Sınav 15
2. Ödev 2
3. Ödev 2
4. Ödev 2
5. Ödev 2
6. Ödev 2
7. Ödev 2
8. Ödev 2
9. Ödev 2
10. Ödev 2
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 10 1 10
Final 1 8 8
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 5