Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ahşap Temel Işlemler B YAP 106 2 3 + 2 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET SARIBIYIK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İş güvenliğine ilişkin önlemleri alarak ahşap işleme el aletlerini kullanıma hazır hale getirmek, el aletlerini kullanarak boyutlandırma ve yüzey işlemlerini öğretmek, el aletlerini kullanarak köşede ve ortada bindirmeli ekleri yapmak, el aletlerini kullanarak köşede ve ortada geçmeleri yapmak, makine ve teçhizatı kullanarak yüzey işlemleri, ekleme ve geçme işlemlerini yapmak.
Course Content İş güvenliğine ilişkin önlemleri alarak ahşap işleme el aletlerini kullanıma hazır hale getirilmesi ve kullanılmasının öğretilmesi, el aletlerini kullanarak boyutlandırma ve yüzey işlemlerini öğretmek. El aletlerini kullanarak köşede ve ortada bindirmeli ekler ile köşede ve ortada geçmeleri kavratmak. Makine ve teçhizatı kullanıma hazır hale getirilmesi ve kullanılmasının öğretilmesi, makine ve teçhizatı kullanarak yüzey işlemleri, ekleme ve geçme işlemlerini öğretmek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Makine ve teçhizatı kullanarak yüzey işlemleri, ekleme ve geçme işlemlerini yapabilmek. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Anlatım, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Genel ahşap tür ve özelliklerini ayırtedebilme Anlatım, Gösteri, Sınav ,
3 El aletlerini kullanarak köşede ve ortada bindirmeli ekleri yapabilme, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 El aletlerini kullanarak boyutlandırma ve yüzey işlemlerini yapabilme, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Anlatım, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 El aletlerini kullanarak köşede ve ortada geçmeleri yapabilme, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Anlatım, Performans Görevi, Proje / Tasarım,
6 İş güvenliğine ilişkin önlemleri alarak ahşap işleme el aletlerini kullanıma hazır hale getirebilme, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
7 Makine ve teçhizatı kullanıma hazır hale getirebilme, Anlatım, Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş güvenliğine ilişkin önlemleri alarak ahşap işleme el aletlerini kullanıma hazır hale getirilmesi
2 El aletlerini kullanarak boyutlandırma ve yüzey işlemlerini yapılması
3 El aletlerini kullanarak düz ek yapılması
4 El aletlerini kullanarak kenet ek yapılması
5 El aletlerini kullanarak kırlangıçkuyruğu ek yapılması
6 El aletlerini kullanarak kurtağzı ek yapılması
7 El aletlerini kullanarak zıvanalı geçme yapılması
8 El aletlerini kullanarak zıvanalı hampaylı geçme yapılması
9 ARASINAV
10 El aletlerini kullanarak payanda geçme yapılması
11 Ahşap birleştirme elemanlarının tanıtılması ve kullanılması
12 Ahşap işleme makineleri ve teçhizatlarının tanıtılması ve kullanımı
13 Ahşap işleme makineleri ve teçhizatlarını kullanarak yüzey işlemleri, ekleme ve geçme işlemlerinin yapılması
14 Ahşap işleme makineleri ve teçhizatlarını kullanarak yüzey işlemleri, ekleme ve geçme işlemlerinin yapılması
Resources
Course Notes [1] Halim Öksüzoğlu, Nazım Ekşi, “Yapıcılık (Ahşap) İş ve İşlem Yaprakları”, Ders Kitabı, MEB Yayınları
Course Resources [2] Mehmet Selçuk Güner, “Malzeme Bilimi, Yapı Malzemesi ve Beton Teknolojisi”, Aktif Yayınları.
[3] Damgacı, H., Dinçel, K., “Ağaç İşleri Makineleri”, ETYÖO Matbaası, Ankara, 1974.
[4] Hammond, J., J. ve diğerleri, “Ağaç İşleri Teknolojisi”, Ankara
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek.
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 10
1. Proje / Tasarım 5
2. Kısa Sınav 5
2. Proje / Tasarım 5
3. Proje / Tasarım 5
4. Proje / Tasarım 5
5. Proje / Tasarım 5
6. Proje / Tasarım 5
7. Proje / Tasarım 5
8. Proje / Tasarım 5
9. Proje / Tasarım 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 1 1
Proje / Tasarım 9 1 9
Final 1 2 2
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 5