Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Toprak Işleri YAP 420 8 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. METİN İPEK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Kazı ve dolgu işlemlerine, kullanılacak makinelere, ekonomik analizlere, kazı ve dolgudaki metraj işlerine ve iş güvenliği önlemlerine ilişkin bilgileri kazandırmak.
Course Content Zemin ve toprak sınıflarının, tanımı ve değerlendirilmesi, toprak zeminlerin kabarması ve çökmesini açıklayabilme, Kazı ve dolgu işlerinde kullanılan araçları ve işlevlerini açıklayabilme, Kazı işlemlerinin; elle, makine ve patlayıcılar kullanılarak yapılmasını sınıflandırabilme, Dolgu işlemlerini; dolgu malzemesi seçimi, serilmesi, tesviyesi ve sıkıştırılmasını açıklayabilme, Kazı ve dolgu işlemlerinde ekonomik analizleri yapabilme, Kazı ve Dolguya ait metraj ve keşif işlerini yapabilme ve Kazı - dolgu işlemlerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı önlemlerini açıklayabilme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Zemin ve toprak sınıflarının tanımı ve değerlendirilmesi, toprak zeminlerin kabarması ve çökmesini açıklayabilir. Anlatım, Problem Çözme, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Dolgu işlemlerini; dolgu malzemesi seçimi, serilmesi, tesviyesi ve sıkıştırılmasını açıklayabilir. Tartışma, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 Kazı ve Dolguya ait metraj ve keşif işlerini yapabilir. Tartışma, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sınav ,
4 Kazı ve dolgu işlerinde kullanılan araçları ve işlevlerini açıklayabilir. Tartışma, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Kazı ve dolgu işlemlerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı önlemlerini açıklayabilir. Anlatım, Problem Çözme, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Kazı işlemlerinin; elle, makine ve patlayıcılar kullanılarak yapılışlarını sınıflandırabilir. Anlatım, Problem Çözme, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Kazı ve dolgu işlemlerinde ekonomik analizleri yapabilir. Anlatım, Problem Çözme, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve Genel Tanımlar
2 Zemin ve toprak sınıfları
3 Toprak zeminlerin kabarması ve çökmesi
4 Kazı ve dolgu işlerinde kullanılan makineler ve işlevleri
5 Kazı ve dolgu işlerinde kullanılan araçlar ve işlevleri
6 Kazı işlemlerinin; elle, makine ve patlayıcılar kullanılarak yapılması ve sınıflandırılması
7 Kazı işlemlerinin; elle, makine ve patlayıcılar kullanılarak yapılması ve sınıflandırılması
8 Kazı ve dolgu işlemlerinde ekonomik analizler
9 ARA SINAV
10 Dolgu işlemleri; dolgu malzemesi seçimi, serilmesi, tesviyesi ve sıkıştırılması
11 Dolgu işlemleri; dolgu malzemesi seçimi, serilmesi, tesviyesi ve sıkıştırılması
12 Kazı ve Dolguya ait metraj işleri
13 Kazı ve Dolguya ait metraj ve keşif işleri
14 Kazı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Toprak İşleri ve Yapı Makineleri Devlet Kitapları (MEB Yayınları).

[2] Yapı İşletmesi ve Maliyet Hesabı, Ali Pancarcı Mehmet Emin ÖCAL, Devlet
Kitapları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek. X
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Final 1 8 8
Total Workload 82
Total Workload / 25 (Hours) 3.28
dersAKTSKredisi 3