Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Temel Inşaati YAP 413 7 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. METİN İPEK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. İsa VURAL
Course Category
Course Objective Bu ders, öğrencilere; zemin parametreleri, temel taşıma gücü ve konsolidasyon parametrelerini değerlendirme, temel ve basit dayanma yapı tasarımına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Course Content Temel inşaatı terimleri, laboratuar ve arazi deney sonuçlarının değerlendirilmesi, temel zeminlerinin taşıma gücü parametreleri, konsolidasyon ve ani oturma parametreleri, yapı temellerinin tasarımı, basit dayanma yapıları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Zemin iyileştirme yöntemlerini açıklayabilir. Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
2 Yapı temellerini tasarlayabilir. Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Derin temelleri açıklayabilir. Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Temel zeminlerinin taşıma gücü parametrelerini değerlendirebilir. Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Sözlü Sınav,
5 Laboratuar ve arazi deney sonuçlarına göre temel zeminini değerlendirebilir. Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
6 Temel inşaatı terimlerini açıklayabilir. Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Basit dayanma yapılarını tasarlayabilir. Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
8 Konsolidasyon ve ani oturmaya ilişkin parametreleri değerlendirebilir. Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Zemin incelemesi ve temellere giriş
2 Zeminlerinin taşıma gücünün hesaplanması
3 Tekil temeller
4 Şerit temeller
5 Radye temeller
6 Kazıklı temeller
7 Kazıklı temeller
8 Ayak ve keson temeller
9 ARASINAV
10 Temellerin oturmaları
11 Temellerin oturmaları
12 Zeminlerin stablizasyonu
13 Dayanma yapıları
14 Dayanma yapıları
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek. X
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 3
1. Sözlü Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
2. Ödev 3
3. Ödev 4
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 3 3 9
Sözlü Sınav 1 1 1
Final 1 6 6
Total Workload 87
Total Workload / 25 (Hours) 3.48
dersAKTSKredisi 3