Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yapi Teknolojileri - I YAP 203 3 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator AHMET CELAL APAY
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör.Tahir AKGÜL
Course Category
Course Objective Yapım sistemlerini, zemin, kazı ve temelleri, iskelet, yığma ve perde taşıyıcı sistemli yapıları, kalıp sistemlerini kavratmak ve yapı elemanlarını detaylarını geliştirme bilgi ve becerilerini kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.
Course Content Yapının tarihsel gelişimi ve yapım sistemlerini açıklamak. Zeminlerin çeşitlerini, Zemin taşıma gücünü, Zeminlerin temelde davranışlarını açıklamak. Şantiye tertibi. iş makineleri ve kullanıldığı yerleri tanıtmak. İp iskeleleri ve temel aplikasyonunu yapmak. Kazılar ve dayanma yapılarını açıklamak. Temeller, kolonlar, duvarlar ve döşemeler. Merdivenler, çatılar ve bacalar hakkında bilgi vermek. Betonarme kalıp sistemleri ve detaylarını açıklamak. Mimari projelerin incelenmesi ve yapım detaylarını incelemek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Temeller, kolonlar, duvarlar ve döşemelerin yapım detaylarını çizebilir. Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Proje / Tasarım,
2 Merdivenler, çatılar ve bacaların yapım detaylarını çizebilir. Proje Temelli Öğrenme , Anlatım, Soru-Cevap, Proje / Tasarım, Sınav ,
3 Mimari projelerin üzerinden yapım detayları geliştirerek çizebilir Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Sınav ,
4 Yapının tarihsel gelişimini ve yapım sistemlerini açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 İp iskelesi, kazılar ve dayanma yapılarına ilişkin yapım detaylarını çizebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Zeminlerin özelliklerini, şantiye tertibini ve iş makinelerinin kullanım yerlerini açıklayabilir. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
7 Betonarme kalıp sistemlerini ve detaylarını açıklayabilir. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yapının tarihsel gelişimi ve yapım sistemleri
2 Zeminler ve özellikleri. Zeminlerin çeşitleri
3 Zemin taşıma gücü, Zeminlerin temelde davranışları
4 Şantiye tertibi.
5 İş makineleri ve kullanıldığı yerler. Kazı makineleri
6 Yükleyiciler , Taşıyıcılar, Sericiler ve sıkıştırıcılar
7 İp iskeleleri ve temel aplikasyonu
8 Kazılar ve dayanma yapıları
9 ARASINAV
10 Temeller, kolonlar, duvarlar ve döşemeler
11 Merdivenler, çatılar ve bacalar
12 Betonarme kalıp sistemleri ve detayları
13 Mimari projelerin incelenmesi
14 Mimari projelerin yapım detayları
Resources
Course Notes [1] Ahmet APAY; “Yapı Bilgisi”, Ders Kitabı, İTÜ Yayınları
Course Resources [2] Sabit OYMAEL “Yapı Bilgisi Temel Ders Kitabı” MEB yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek. X
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 2 2
Final 1 12 12
Total Workload 108
Total Workload / 25 (Hours) 4.32
dersAKTSKredisi 4