Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Gelişim ve Öğrenme EBB 215 3 3 + 0 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET KOLİP
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu dersin temel amacı öğrenmenin doğasını, öğrenmeyi etkileyen faktörleri, öğrenme teorilerini ve öğrenme psikolojisini öğretmektir ayrıca çocukluk süresince meydana gelen fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi incelemektirincelemektir ayrıca Bu dersin temel amacı öğrenmenin doğasını, öğrenmeyi etkileyen faktörleri, öğrenme teorilerini ve öğrenme psikolojisini öğretmektir

Course Content

(YÖK Kur tanımı alınmıştır.) Sosyal Psikolojinin Tanımlanması, Sosyal, Psikolojinin Tarihsel Gelişimi, Sosyalleşme Ve Eğitim, Sosyal Psikoloji Metot Ve Teknikleri, Sosyal Algı, Yükleme Teorisi ve Çocuk Ve Ergenlerin Psikolojisi, Çocukların Ve Ergenlerin Fiziksel Ve Sosyal Gelişimi, Farklı Aile İçi İletişim Çeşitleri, Kişiliğin Gelişimi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 ÇOCUKLARIN VE ERGENLERİN SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMLERİNİ AÇIKLAR Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
2 ÖĞRENMEYE ETKEN OLAN YAPILARI DENETLER Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 SOSYAL ÖĞRENME TEORİLERİNİ DEĞERLENDİRİR Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 ÖĞRENMENİN BİYOLOJİK TEMELLERİNİ AÇIKLAR Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
5 ÖĞRENMEDE DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLARI TANIMLAR Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
6 PSİKOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARINI AÇIKLAR Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 ÇOCUKLARIN FİZİKSEL VE SOSYAL GELİŞİMLERİNİ AÇIKLAR Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 ÖĞRENME PSİKOLOJİNİ TANIMLAR Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 ÇOCUK VE ERGENLERİN PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAR Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Psikoloji Kavramının Temeli
2 Çocuk ve Ergenlerin Psikolojisi
3 Çocukların ve Ergenlerin Fiziksel Ve Sosyal Gelişimi
4 Çocukların ve Ergenlerin Sosyal-Duygusal Gelişimi
5 Çocukların ve Ergenlerin Bilişsel Gelişimi
6 Kişiliğin Gelişimi
7 Öğrenme Nedir?
8 Öğrenme Psikolojisi Kavramı
9 Öğrenme Teorileri
10 Ara sınav
11 Öğrenmenin Biyolojik Temelleri
12 Öğrenme Etkenleri
13 Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar
14 Sosyal Öğrenme Teorileri
Resources
Course Notes
Course Resources

Cüceloğlu, D; İnsan ve Davranışı; İst, Remzi Kitabevi,1996

Yıldırım,R;Öğrenmeyi Öğrenmek; İst, Sistem yy, 2001

Editör Binnur, Yeşilyaprak ,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Ankara Pegem yayıncılık, Mart 2005

Yeşilyaprak, B.,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2003.
Selçuk, Z.,Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2000.
Özyurt, S.ve Girgin, N.,Gelişim Süreçleri, Değişim Yayınları, Adapazarı, 2000.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek.
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek.
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 3 3
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Final 1 8 8
Total Workload 87
Total Workload / 25 (Hours) 3.48
dersAKTSKredisi 3