Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mukavemet MKE 206 4 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. İBRAHİM ÖZSERT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Cisimlere etki eden yükler ile bunların cisimlerde oluşturdukları iç yükler ve şekil değiştirmeler arasındaki ilişkilere yönelik temel kavramları açıklamak ve öğretmek, basitten komplekse değişik problemlere temel ilkeleri uygulamak ve problemleri analiz etme ve çözme becerisini kazandırmak
Course Content Temel mukavemet kavramları, iç yükler, basit gerilmeler, bileşik gerilmeler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Basit gerilme parametrelerini açıklar, temel bağıntıları uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Genel tasarım kuralları çerçevesinde parça boyutlarını tasarlar ve boyut problemlerini çözer Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Emniyet gerilmesi kavramını ve uygulamalarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 İç yükleri açıklar, nedenlerini ve sonuçlarını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Bileşik gerilmelerin oluşumu ve hesaplanmalarına yönelik temel ilke ve bağıntıları açıklar ve konuya ilişkin değişik problemleri çözer Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Mukavemete ilişkin temel kavramları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mukavemet Bilgisine Giriş
2 Birim Sistemleri
3 İç Yükler Ve Hesaplamaları
4 Eksenel Gerilme Ve Şekil Değişimi
5 Eksenel Gerilme Hesaplamaları
6 Kesme Gerilmesi Ve Hesaplamaları
7 Yatak Gerilmesi Ve Hesaplamaları
8 Burulma Gerilmesi Ve Hesaplamaları
9 Burkulma Gerilmesi Ve Hesaplamaları
10 Ara Sınavı
11 Kirişler
12 Kesme Ve Moment Diyagramları
13 Kirişlerde Eğilme ve Kayma Gerilmeleri
14 Bileşik Gerilmeler
Resources
Course Notes Özsert, İ., Mukavemet Ders Notları
Course Resources 1.Beer,F.P.;Johnston, E.R.,Mechanics of Materials, 2nd Ed.,McGraw Hill Publishing Co., 1992
2.Singer, F.D.; Pytel, A., Strength of Materials, 3rd ed., Harper&Row, Publishers, New York,1980
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 2 2
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Total Workload 107
Total Workload / 25 (Hours) 4.28
dersAKTSKredisi 4