Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Termodinamik MKE 202 4 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET KOLİP
Course Lecturers
Course Assistants -
Course Category
Course Objective Mesleki-teknik konu alanlarında enerjinin doğru yönetimi için termodinamik yaklaşımla ilgili, kuramları, yöntem ve tekniklerini tanımak ve uygulamak. Belirli kuram ve metodlara göre termik prosesleri planlamak, ısıl hesaplamaları yapmak ve değerlendirmek.
Course Content Termodinamik için temel kavramlar ve ilkeler, enerji çeşitleri, termodinamiğin birinci kanunu, ısı ve iş denkliği hesaplamalarında kullanılan yöntem ve teknikler ile kapalı ve açık sistemlerde özgün uygulamalar, saf maddenin halleri ve grafiklerde gösterimi, mükemmel ve gerçek gazlarla ilgili temel termodinamik kavramlar ve özgün uygulamalar, termodinamiğin ikinci yasası ve uygulamaları, Carnot prensibi ve gerçek termik makine çevrimleri ve termodinamik hesaplamalar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sabit hacim ve sabit basınçta özgül ısıların sıcaklıkla değişimini belirtir, mükemmel gazların iç enerji ve entalpi değişimlerini özgül ısıları ile ilişkilendirerek hesaplar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Termodinamiğin ikinci yasasını tanımlar, birinci ve ikinci yasaları birlikte sağlayan geçerli durum değişimlerini belirler ve özgün problemlere uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Termodinamiğin ikinci yasasını çevrimlere ve bir çevrim gerçekleştirerek çalışan makinalara uygular ve sonuçları değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Doymuş sıvı, sıkıştırılmış sıvı, doymuş buhar ve kızgın buharla ilgili P-v ve T-v diyagramlarının çizim ve gösterimini yapar ve bunlarla ilgili özgün problemlere uygular Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Carnot çevrimini tanımlar, Carnot ilkeleriyle ideal Carnot ısı makinaları, soğutma makinaları ve ısı pompalarını ve özgün problemlere uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Entropi tanımını açık bir şekilde yapar, saf maddeler, sıkıştırılamaz maddeler ve mükemmel gazların çeşitli hal değişimleri sırasındaki entropi değişimlerini hesaplar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Tersinir ısı makinaları, ısı pompaları ve soğutma makinaları için ısıl verimler ve etkinlik katsayıları ifadelerini belirler ve özgün problemlere uygulayarak değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Termodinamik ilkelerini sağlam bir alt yapı üzerine oturtacak temel kavramları açık bir şekilde tanımlar ve termodinamiğe özgü dili öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
9 Gerçek ve mükemmel gazlardaki davranış farklılıklarını belirtir ve özgün problemlere uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Katı ve sıkıştırılamayan maddeleri termodinamik özellikleri kullanarak belirtir, bu maddelerin iç enerji ve entalpi değişimlerini hesaplar ve özgün problemlere uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Saf madde tanımını, özelik (T-v, P-v, P-T ve P-v-T ) diyagramlarının gösterimini ve faz değişim ilkelerini açık bir şekilde açıklar ve özgün problemlere uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Termodinamiğin birinci yasasını, enerji dengelerini, bir sisteme veya bir sistemden enerji geçişinin gerçekleşme yollarını belirtir, kapalı ve açık sistemlerde enerji analizi yapar ve özgün problemlere uygular Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş Ve temel Kavramlar (Termodinamik, enerji, sistemler ve kontrol hacimleri, sistemin özellikleri, hal ve denge, hal değişimleri ve çevrimler, sıcaklık ve termodinamiğin sıfırıncı kanunu)
2 Enerji, Enerji Geçişi ve Genel Enerji Analizi (Enerjinin biçimleri, ısı ve iş ile enerji geçişi, termodinamiğin birinci kanunu, enerji dönüşüm verimleri, enerji ve çevre)
3 Saf Maddelerin Özellikleri (saf maddenin fazları, faz değişim işlemleri için özellik diyagramları, özellik tabloları, mükemmel ve gerçek gaz hal denklemleri)
4 Saf Maddelerin Özellikleri (saf maddenin fazları, faz değişim işlemleri için özellik diyagramları, özellik tabloları, mükemmel ve gerçek gaz hal denklemleri). 3. Haftanın geri kalan konularına devam edilecek
5 Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi (hareketli sınır işi, kapalı sistemler için enerji dengesi, özgül ısılar, mükemmel gazların iç enerji, entalpi ve özgül ısıları, katı ve sıvıların iç enerji, entalpi ve özgül ısıları)
6 Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi (hareketli sınır işi, kapalı sistemler için enerji dengesi, özgül ısılar, mükemmel gazların iç enerji, entalpi ve özgül ısıları, katı ve sıvıların iç enerji, entalpi ve özgül ısıları). 5. Hafta konularına devam edilecek
7 Kontrol Hacimleri İçin Kütle ve Enerji Çözümlemesi (Kütlenin korunum ilkesi, akış işi ve akışkanın enerjisi, sürekli akışlı açık sistemlerin enerji analizleri-lüleler ve yayıcılar, türbin ve kompresörler, kısılma vanaları, karışma odaları, ısı değiştiric
8 Kontrol Hacimleri İçin Kütle ve Enerji Çözümlemesi (Kütlenin korunum ilkesi, akış işi ve akışkanın enerjisi, sürekli akışlı açık sistemlerin enerji analizleri-lüleler ve yayıcılar, türbin ve kompresörler, kısılma vanaları, karışma odaları, ısı değiştiric
9 VİZE YOKLAMASI
10 Termodinamiğin İkinci Yasası (ısıl enerji depoları, ısı makineleri, soğutma makineleri ve ısı pompaları, devri daim makineleri, tersinir ve tersinmez hal değişimleri, Carnot çevrimi ve ilkeleri, Carnot ısı makinesi, Carnot soğutma makinesi ve ısı pompası
11 Termodinamiğin İkinci Yasası (ısıl enerji depoları, ısı makineleri, soğutma makineleri ve ısı pompaları, devri daim makineleri, tersinir ve tersinmez hal değişimleri, Carnot çevrimi ve ilkeleri, Carnot ısı makinesi, Carnot soğutma makinesi ve ısı pompası
12 Entropi (entropi ve entropinin artış ilkesi, saf maddelerin entropi değişimi, entropi içeren özellik diyagramları, sıvı ve katıların entropi değişimi, mükemmel gazların entropi değişimi, tersinir sürekli akış işi, kompresör işinin en aza indirilmesi, sür
13 Entropi (entropi ve entropinin artış ilkesi, saf maddelerin entropi değişimi, entropi içeren özellik diyagramları, sıvı ve katıların entropi değişimi, mükemmel gazların entropi değişimi, tersinir sürekli akış işi, kompresör işinin en aza indirilmesi, sür
14 Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri ve Genel Değerlendirme (Güç çevrimlerinin çözümlemesine ilişkin temel kavramlar, Carnot çevrimi ve mühendislikteki önemi, hava standardı kabulleri, pistonlu motorlara genel bakış, buji ateşlemeli motorlar için ideal ve gerçek
Resources
Course Notes [1] Ahmet KOLİP, Termodinamik Ders Notu
Course Resources [2] Yunus A. ÇENGEL, M. A. BOLES, Çev: T. Derbentli,Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, 1996,İstanbul
[3] A. R. BÜYÜKTÜR, Termodinamik Cilt 1, Uludağ Ünv., 1986
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak X
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak X
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 45
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 15
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Final 1 5 5
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Sözlü Sınav 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5