Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Özel Öğretim Yöntemleri I TEF 302 6 2 + 2 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET KOLİP
Course Lecturers
Course Assistants -
Course Category
Course Objective Mesleki-teknik öğretmenlik konu alanlarında kullanılabilecek öğrenme-öğretme yaklaşımları, kuramları, öğrenme-öğretme stratejileri, yöntem ve tekniklerini tanımak ve uygulamak. Belirli kuram ve modellere göre mesleki-teknik dersleri planlamak, yürütmek ve değerlendirmek.
Course Content Öğrenme-öğretme yaklaşımları, kuramları, stratejileri, yöntem ve teknikler ve bunların mesleki-teknik konu alanında öğrenme-öğretme süreçleri tasarımının strateji, yöntem ve tekniklerin seçimi ve öğretimi değerlendirme metodlarının geliştirilerek kullanılması ve uygulanması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğretimin temel esaslarıyla ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav, Ödev,
2 Uygulanmakta olan öğrenme-öğretme metotlarını çeşitli öğretim parametrelerine göre karşılaştırabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Öğrenmede bir faktör olarak Uyumla İlgili İlkeler belirtir ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Ödev,
4 Çağdaş eğitim teknolojileriyle ilgili temel kavram ve ilkeleri tanımlar, açıklar ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
5 Mesleki-teknik öğretimin temel ilkelerini ilkeleri açıklar ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav, Ödev,
6 Öğrenme-öğretme etkinliklerini planlar ve değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Ödev,
7 Öğrenme-öğretme etkinliklerinin planlanmasıyla ilgili genel özellikleri açıklar ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Ödev,
8 Öğrenme ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav, Ödev,
9 Uygulanmakta olan öğrenci değerlendirme metotları karşılaştırır, değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
10 Öğrenme İçin gerekli motivasyon İlkelerini belirtir ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Özel Öğretim Yöntemleri Genel Bilgiler (Giriş)
2 Çağdaş Eğitim Teknolojisi
3 Öğretim Teknolojileri
4 Öğretim disiplinleri
5 Öğretimin Temel Esasları
6 Öğrenme İçin motivasyon İlkeleri
7 Öğrenmede bir faktör olarak Uyumla İlgili İlkeler
8 Öğrenme durumu
9 VİZE YOKLAMASI
10 Mesleki ve Teknik Öğretimin Temel ilkeleri
11 Öğrenme-Öğretme Etkinliklerinin Planlanması (Giriş)
12 Öğrenme-Öğretme Etkinliklerinin Planlanması (Genel Özellikler)
13 Öğrenme-Öğretme Etkinliklerinin Planlanması (Çeşitli Parametreler)
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes Prof.Dr. Cevat ALKAN, Özel Öğretim Yöntemleri, 3. Baskı 2005
Course Resources İnternetteki çeşitli eğitim siteleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak X
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak X
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 10
1. Sözlü Sınav 20
1. Performans Görevi (Seminer) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 1 8 8
Sözlü Sınav 1 2 2
Final 1 10 10
Total Workload 79
Total Workload / 25 (Hours) 3.16
dersAKTSKredisi 3