Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Roman Analizi I ADE 405 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FUNDA KIZILER EMER
Course Lecturers Doç.Dr. FUNDA KIZILER EMER,
Course Assistants

Araştırma Görevlisi Hasret Güngör

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Yazın kuramlarını, eleştiri yöntemlerini ve yazınsal türleri inceleyerek, roman türündeki önemli yapıtların analizini yapmak ve incelenen yöntemleri roman analizinde tatbik etmek. Yıl sonunda tüm öğrencilerin yapması gereken bitirme tezi için ön hazırlık.

Course Content

Yazınbilim, yazın kuramları, eleştiri yöntemleri ve yazınsal türler hakkında temel bilgiler verilecek ve incelenen kuram ve yöntemler Almanca edebiyatın kült metinleri üzerinde tatbik edilecektir. Öğrenciler Almanca edebiyatın önde gelen romanlarını analiz edip sunum yapacaklar ve aynı zamanda bitirme tezleri için önceden konu belirleme şansını yakalayacaklardır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler yazın, yazınbilim ve yazınsal türler kavramlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Öğrenciler yazın kuramlarını ve yazınsal eleştiri yöntemlerinin temel ilkelerini araştırır, öğrenir ve tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 Öğrenciler roman analizinin temel kurallarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Öğrenciler yazınsal eleştiri yöntemlerini, bildiri ve makale gibi bilimsel çalışmalarda farklı yöntemlerle incelenmiş roman analizlerini değerlendirerek pratikte uygulamayı öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Öğrenciler Almanca edebiyatın roman türündeki önemli yapıtlarını okur ve roman analizinin temel kurallarını uygulayarak romanı analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
6 Öğrenciler, çalışmalarını sözlü olarak sunar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Edebiyat Kavramı
2 Edebiyat bilimi Tanım ve Temelleri
3 Edebi Türler
4 Edebiyatbilim Eleştiri Kuramları Mimesis Kuramı (Platon ve Aristoteles)
5 Sosyolojik-Tarihsel Eleştiri Marxist Eleştiri
6 Yazara ve Metne Dönük Eleştiri
7 Okur Merkezli Eleştiri Kuramları
8 Edebiyat ve Roman
9 Roman İncelemesine Giriş
10 Roman İncelemesine Giriş
11 Roman İncelemesine Giriş
12 Roman analizi
13 Roman analizi
14 Roman analizi
Resources
Course Notes <p> ders ile ilgili makaleler</p>
Course Resources

-Aristoteles, Poetik

-Manfred Zimmermann, Einführung in die literarischen Gattungen

- Alo Allkemper. Norbert O. Elke, Literaturwissenschaft

-Angelika Corbineau-Hoffmann: Die Analyse literarischer Texte

-Cordula Kahrmann. Günter Reiss, Erzaehltextanalyse

-Franz Stanzel, Theorie des Erzaehlens

-Jürgen Petersen, Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft

- Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri
- Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı
- R. Wellek ve A. Warren, Edebiyatbiliminin Temelleri

- Tahsin Yücel, Eleştiri Kuramları

- Jürgen Petersen, Der deutsche Roman der Moderne
-Hans G. Rötzer, Manz Grosser Analysenband II

-Jost Schneider, Einführung in die Roman-Analyse

-Mehmet Rifat, Roman Kurgusu ve Yapısal Çözümleme

-Fatih Tepebaşılı, Roman İncelemesine Giriş

-Fatma Erkman-Akerson, Edebiyat ve Kuramlar

- Fatih Tepebaşılı, Edebiyat ve Roman

-Umberto Eco, Açık Yapıt

-Umberto Eco, Yorum ve Aşırı Yorum

-Tzevetan Todorov, Edebiyat Kavramı

-Ahmet Sarı, Psikanaliz ve Edebiyat

-Metin Toprak, Hermeneutik ve Edebiyat

-Elizabeth und H. Frenzel, Daten der deutschen Dichtung, Bd. I-II

-Kurt Rothmann, Kleine Geschichte der deutschen Literatur

-Munise Yıldırım, Yazınsal Türler
 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 5