Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sözlü Iletişim I ADE 109 1 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FATİH ŞİMŞEK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi FATİH ŞİMŞEK,
Course Assistants Öğ. Gör. Alper KELEŞ
Course Category
Course Objective Öğrencilere Alman diline yönelik sözlü iletişim becerileri kazandırmak
Course Content Gerek güncel konular gerekse de farklı düzeydeki konular öğrencilerle tartışılır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kendini Almanca sözlü olarak ifade eder. Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Almanca sözlü ifade edebilme yetisini kazanır. Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav,
3 Almanca günlük konuşma dilini kullanır. Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav,
4 Farklı konularda Almanca görüş ifade eder. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Farklı konuları Almanca tartışabilir. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
6 Güncel konular hakkında farkındalık kazanır. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Farklı şehre uyum
2 Üniversite eğitiminin getirdikleri
3 İkidillilik
4 Alman ve Türk eğitim sisteminin karşılaştırması
5 Önyargı
6 Kuşak çatışması
7 Kadın+erkek eşitliği
8 Akraba evliliği
9 ARASINAV
10 Gelenek ve görenekler
11 Hava kirliliği
12 Sağlıklı yaşam
13 Trafik
14 Küreselleşme
Resources
Course Notes [1] Turan, Kemal (2000): Türk-Alman Eğitim İlişkilerinin Tarihi Gelişimi, Ayışığı Y., İstanbul.
Course Resources [2] Tatsachen über Deutschland
[3] Çeşitli güncel malzemeler (gazete, dergi vb.)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir.
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5