Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PROSEIN IN CLASSICAL TURKISH I TDE 357 5 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. BEDRİYE GÜLAY AÇAR
Dersi Verenler Arş.Gör. BEDRİYE GÜLAY AÇAR
Dersin Yardımcıları Res.Asst. Arzu Yıldırım, Res.Asst. B. Gülay Açar
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To ensure to understand whether Classical Turkish literature that always accepted poetry literature, didn’t consist of just poem. To ensure to understand that firstly teszkires, like seyahatnȃme, etc. Literary types and subjects have an important place in this literature. Also, to emphasize the importance of prose in our classical culture through the examples of history, dictionary and divan prefaces which were written in a prose style.
Dersin İçeriği
To review the proses which were written since the beginning of the 13. century; to discuss the characteristics of the language of the period; the influence of Arabic and Persian on Turkish; to analyse the words and concepts taken from Arabic and Persian; to read selected texts from works, such as Tevarih-i Al-i Osman, Battalname, Danişmendname, Tazarruname, which were written from beginning of the 13. century to the end of 15. century; to introduce the important works of its time and the following periods; the change of prose acording to the centuries.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Students describes the prose language, which is different than the poetic language.. 1 - 2 - 4 - 6 - 10 - A - C -
2 - Students explains the differences between prose language and poetic language. 1 - 2 - 4 - 6 - 10 - A - C -
3 - Student compares the prose texts, which were written in the Ottoman period, with the texts written after the Tanzimat period in regard to language and content. 1 - 2 - 4 - 6 - 10 - A - C -
4 - Student discusses the prose texts, which were written in the Ottoman period, with the texts written after the Tanzimat period in regard to language and content. 1 - 2 - 4 - 6 - 10 - A - C -
5 - Student analyses the master’s of the Turkish language and their works. 1 - 2 - 4 - 6 - 10 - A - C -
6 - Student evaluates the developments that Turkish has experienced and how it developed under the influence of Arabic and Persian. 1 - 2 - 4 - 6 - 10 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 4:Drilland Practice 6:Motivations to Show 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Poetry and prose in our Classical literature Nail Tan page 1-5
2 Examples of “Hamzaname” in our literature and selected texts to read
3 Stories of “Dede Korkut” and selected texts to read
4 Battalnames and selected texts to read
5 Danishmendnames and selected texts to read
6 The other prose texts which were written in 13. and 14. centuries
7 Sinan Pasha and selected texts from his work “Tazarruname”
8 Ebulhayr Rumi and selected texts from Saltukname
9 Visa exam
10 Selected texts to read from anonymous Tevarih-i Al-i Osman. Sample texts selected from “Tevârih-i Âl-i Osmân” will be provided.
11 The other prose texts which were written in the 15. century
12 Seminar presentation
13 Reading the examples of divan prefaces which were written in the 15. century Sample texts from prefaces of Ahmed Paşa and Necati´s Divans will be provided.
14 Review Previous subjects will be repeated.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Prof. Dr. Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir, Pub: Akçağ; Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Author: Orhan Şaik Gökyay, Seyit Ali Karaman, Yücel Dağlı, Pub: Yapı Kredi Kültür Sanat; Ahmet Atilla Şentürk-Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Pub: Dergah; Kınalızade Hasan Çelebi, Tezkiretüş-şuara, (Author: İbrahim Kutluk), Pub: Türk Tarih Kurumu.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically.
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically. X
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages. X
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics. X
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability. X
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;