Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
UZBEK-N. UIGHUR TURKISH TDE 454 8 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MUHARREM ÖÇALAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res.Asst. Esra KİRİK Res. Asst. Bahri KUŞ
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To qualify students for reading, understanding and grammatically analyzing Uzbek and modern Uighur Turkish texts.
Dersin İçeriği
*General information about Uzbeks and modern Uighur Turks
*Importance of these dialects among Turkish Language
*Determining these dialects’ grammatical features by analyzing sample texts
*To translate sample texts from these dialects to modern Turkey Turkish
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Students can tell the historical dialects chronologically which Uzbek and modern Uighur Turkish dialects have based on. 1 - 2 - 3 - 4 - A - C -
2 - Students can tell the importance of Uzbek and modern Uighur Turkish dialects among all modern Turkish dialects. 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - Students can explain phonetics and morphology of Uzbek and modern Uighur Turkish dialects by their own expressions. 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - Students can distinguish Uzbek and modern Uighur Turkish texts from texts of other Turkish dialects. 1 - 3 - A - C -
5 - Students can transcribe a Cyrillic lettered Uzbek or modern Uighur Turkish text to Latin letters. 1 - 4 - A - B -
6 - Students can translate Uzbek and modern Uighur Turkish texts to modern Turkey Turkish. 1 - 2 - 3 - 4 - A - C -
7 - Students can analyze words and sentences from Uzbek and modern Uighur Turkish texts by using their knowledge about phonetics and morphology of Uzbek and modern Uighur Turkish. 1 - 4 - A - C -
8 - Students can distinguish Uzbek and modern Uighur Turkish texts by comparing them with other modern Turkish dialects. 1 - 2 - A - B -
9 - Students can translate an expression in Turkey Turkish to Uzbek or modern Uighur Turkish dialect. 1 - A -
10 - Students can edit grammatical features of an Uzbek or a modern Uighur Turkish text by comparing it with general grammatical features of these dialects. 2 - A - B -
11 - Students can guess phonetical changes in consecutive dialects of Uzbek and modern Uighur Turkish by using their knowledge about phonetics and morphology. 1 - 2 - 3 - A - B -
12 - Students can tell whether a transcribed Turkish text is historical or not and can evaluate it literarily. 1 - 2 - 4 - A - C -
13 - 1 - 2 - A - B - C -
14 - 1 - 2 - 3 - B -
15 - 1 - 2 - 3 - 4 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework B:Oral Exam

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Importance of Uzbek Turkish among Turkish language history. Teaching Cyrillic and Latin alphabets. To determine grammer books on Uzbek Turkish, to study Cyrillic alphabet used in writing of Uzbek Turkish.
2 Phonetics and morphology of Uzbek Turkish To determine grammer books on Uzbek Turkish.
3 To show grammatical features of Uzbek Turkish by using sample texts like novels, stories, folk tales, anecdotes etc. To compile and study on sample texts like novels, stories, folk tales, anecdotes etc. which shows the characteristics of phonetics and morphology of Uzbek Turkish.
4 To show grammatical features of Uzbek Turkish by using sample texts like novels, stories, folk tales, anecdotes etc. To compile and study on sample texts like novels, stories, folk tales, anecdotes etc. which shows the characteristics of phonetics and morphology of Uzbek Turkish.
5 To show grammatical features of Uzbek Turkish by using sample texts like novels, stories, folk tales, anecdotes etc. To compile and study on sample texts like novels, stories, folk tales, anecdotes etc. which shows the characteristics of phonetics and morphology of Uzbek Turkish.
6 To show grammatical features of Uzbek Turkish by using sample poetic texts like poems, epics etc. To compile and study on sample texts like novels, stories, folk tales, anecdotes etc. which shows the characteristics of phonetics and morphology of Uzbek Turkish.
7 To show grammatical features of Uzbek Turkish by using sample poetic texts like poems, epics etc. To compile and study on sample texts like novels, stories, folk tales, anecdotes etc. which shows the characteristics of phonetics and morphology of Uzbek Turkish.
8 Importance of modern Uighur Turkish among Turkish language history. Teaching Arabic and Latin alphabets used by Uighur Turks. To determine grammer books on modern Uighur Turkish, to study Arabic alphabet used in writing of modern Uighur Turkish.
9 MIDTERM EXAM To make general review upon past lessons.
10 Importance of modern Uighur Turkish among Turkish language history and its phonetics and morphology. To determine grammer books on modern Uighur Turkish.
11 To show grammatical features of modern Uighur Turkish by using sample texts like novels, stories, folk tales, anecdotes etc. To compile and study on sample texts like novels, stories, folk tales, anecdotes etc. which shows the characteristics of phonetics and morphology of modern Uighur Turkish.
12 To show grammatical features of modern Uighur Turkish by using sample texts like novels, stories, folk tales, anecdotes etc. To compile and study on sample texts like novels, stories, folk tales, anecdotes etc. which shows the characteristics of phonetics and morphology of modern Uighur Turkish.
13 To show grammatical features of modern Uighur Turkish by using sample poetic texts like poems, epics etc. To compile and study on sample texts like novels, stories, folk tales, anecdotes etc. which shows the characteristics of phonetics and morphology of modern Uighur Turkish.
14 To show grammatical features of modern Uighur Turkish by using sample poetic texts like poems, epics etc. To compile and study on sample texts like novels, stories, folk tales, anecdotes etc. which shows the characteristics of phonetics and morphology of modern Uighur Turkish.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Ahmet B. ERCİLASUN(Editör); Türk Lehçeleri Grameri, Akçağ Yay. , Ank. 2007
Ahmet B. ERCİLASUN (bş. Kom.); Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Kültür Bak. Yay.Ank. 1991
Ahmet B. ERCİLASUN (bş. Kom.); Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I iil-, TDK Yay., Ankara, 1998
Prof. Dr. Ahmet BURAN-Ercan ALKAYA; Çağdaş Türk Lehçeleri, Akçağ Yay., Ank.2001
Volkan COŞKUN; Özbek Türkçesi Grameri, TDK Yay., Ankara, 2000
Ertuğrul YAMAN, Özbek Türkçesiyle Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırması, TDK Yay., Ankara, 2000
Rıdvan ÖZTÜRK, Yeni Uygur Türkçesi Grameri, TDK Yay., Ankara, 1994.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically. X
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically. X
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages. X
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics.
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability.
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Mid-terms 1 4 4
Assignment 1 10 10
Performance Task (Laboratory) 1 15 15
Toplam İş Yükü 93
Toplam İş Yükü /25(s) 3.72
Dersin AKTS Kredisi 3.72
; ;