Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TURKISH GRAMMAR III (ARCHAIC TUR.) TDE 255 3 4 + 0 4 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. PAKİ KÜÇÜKER
Dersi Verenler Doç.Dr. PAKİ KÜÇÜKER
Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM TOPÇU
Dersin Yardımcıları Res. Asst. Sema BAL
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To make students to comprehend structure of language of the Orkhon Inscriptions which are amongst the oldest and the most important documents of Turkish language history.
Dersin İçeriği
*The importance of Orkhon Turkish in Turkish language history.
*The Orkhon Inscriptions
*Understanding phonetical and morphological structure and vocabulary of the Orkhon Turkish and analyze it in terms of syntax and semantics.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Students know, which centuries of Turkish history is called Orkhon Turkish period, importance of this period in all of Turkic languages and its sources. 1 - 2 - 14 - A - B -
2 - Students gain ability to determine grammatical features of Orkhon Turkish. 1 - 2 - 4 - 14 - A - B -
3 - Students can read and transcribe the Orkhon Turkish texts and gain ability to analyze Turkish words which are belong to this period. 1 - 2 - 4 - 14 - A - B -
4 - Students can understand relations between Orkhon Turkish and other old Turkic dialects and distinguish them from each other. 1 - 2 - 4 - 14 - A - C -
5 - Students can reach general ideas about language by considering grammer rules of Turkish which have importance since old Turkish period. 1 - 2 - 4 - 14 - A - B - C -
6 - Students can determine the vocabulary of Orkhon Turkish texts and grammatical features. 1 - 2 - 4 - 14 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 14:Self Study 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Situation of Turkish language until and during the Orkhon Turkish period Have read basic sources of history of Turkish language
2 Orkhon Inscriptions Having previous knowledge about place, content, spelling and current state of Orkhon Inscriptions
3 Origin and formation of Orkhon Turkish and its writing system Having table of characters of Orkhon Turkish
4 Phonetic chart of Orkhon Turkish Having table of characters of Orkhon Turkish
5 Phonetical structure and vowel harmony of Orkhon Turkish Have studied Phonetics of Turkish language
6 Suffix system in Orkhon Turkish Have studied Morphology of Turkish language
7 Vocabulary of Orkhon Turkish To examine sources about vocabulary of Orkhon Turkish
8 Words and suffixes which only occur in Orkhon Turkish period To examine sources about vocabulary of Orkhon Turkish and to study about relations of word roots and suffixes
9 MIDTERM EXAM
10 The word türük/türk which comes along in Orkhon Inscriptions for the first time and dynamic values that take part in its formation Have read sources which discuss the word türük
11 Reading Orkhon Turkish texts and analyzing them phonetically and morphologically To transcribe Orkhon Turkish texts
12 Reading Orkhon Turkish texts and analyzing them phonetically and morphologically To transcribe Orkhon Turkish texts and to analyze them gramatically
13 Reading Orkhon Turkish texts and analyzing them phonetically and morphologically To transcribe Orkhon Turkish texts and to analyze them gramatically
14 Effects of Orkhon Turkish to its consecutives To transcribe Orkhon Turkish texts and to analyze them gramatically

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları ALYILMAZ, Cengiz; Orhun Yazıtlarının Söz Dizimi, Erzurum, 1994
ERGİN, Muharrem; Orhun Abideleri, İstanbul, 2000.
GABAIN, A.Von; Eski Türkçenin Grameri, Ankara, 1988.
HACIEMİNOĞLU, Necmettin; Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller, Ankara, 1992.
ORKUN, Hüseyin Namık; Eski Türk Yazıtları, Ankara, 1994.
TEKİN, Talat; Orhon Yazıtları, Ankara, 1988
TUNA, Osman Nedim; Bazı İmla Gelenekleri, Bunların Metin İncelemelerindeki Önemi ve Orhon Yazıtlarında Birkaç Açıklama, TDAY Belleten, Ankara, 1957.
TUNA; Osman Nedim; Kergek bolmak Deyiminin İzahı, VII. Türk Dili Kurultayında
Okunan Bilimsel Bildiriler, 1957 Ankara, 1960, s. 131-148.
__________________; Köktürk Yazılı Belgelerinde ve Uygurcada Uzun Vokaller, TDAY Belleten, Ankara 1960, s. 131-148.
TURAN, Zikri; Türk Kelimesinin Aslı, 5. Uluslarası Türk Dili Kurultayı, Ankara 2004,
s.2953-2972.
TURAN, Zikri; Eski Türkçe Döneminde Bir Morfofonetik Karşıtlık Sorunu, TEKE Dergisi 1. S., 2012.
ERCİLASUN, Ahmet Bican; Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara, 2005

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically. X
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically. X
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages. X
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics.
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability.
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;