Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TURKISH GRAMMAR II (MORPHOLOGY) TDE 156 2 4 + 0 4 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ZİKRİ TURAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res.Asst. Esra Kirik, Res. Asst. Bahri Kus
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
This lecture aims the teaching of methods and instruments of comprehension rules that arrange word-suffix, suffix-suffix and word-word relationship in structure of Turkish language on the basis of morphological system.
Dersin İçeriği
Word and suffixs of Turkish language and the rules that arrange word-suffix.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Student tells definition, subject and importance of morphology. Student describes basic concept and terms which belong to morphology. 1 - 2 - 4 - 6 - 10 - A - B -
2 - Student determine the grammar elements such as word and suffixs. 1 - 2 - 4 - 6 - 10 - A - B -
3 - Student show the classification of words and suffixs. 2 - 6 - B -
4 - Student compare suffix with each other, distinguish differences between them and expresses theirs similiar features. 1 - 3 - 4 - 6 - A - B -
5 - Student arranges the sentences that has all suffixes, reaches spesific ideas and generalizations about this grammar elements. 1 - 4 - 6 - A - B - C -
6 - Student appreciate any grammar element in point of morphology and judge about them. 4 - 6 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 4:Drilland Practice 6:Motivations to Show 10:Brain Storming 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 What is morpheme? Morphology-related studies prior knowledge.
2 What is word and suffix? Supplement studies on the words and to read.
3 The rules that arrange word-suffix, suffix-suffix and word-word relationship A repeat of the previous lesson.
4 The rules that arrange word-suffix, suffix-suffix and word-word relationship Arrange word-suffix, suffix-suffix and word-word relations have a preliminary knowledge about the rules which govern it.
5 Word classification Obtain preliminary information about word classes.
6 Relationship of shape, structure and function that determine to suffix Attachments which determines the shape, structure and function based on the relationship bring examples of work.
7 Suffix classification in syntax of Turkish language Additional information learn about.
8 Derivational affix, adjectiviser affixes Examine studies about derivational affixes and adjectives.
9 Examination (vise) A general repetition of the course so far.
10 Plural-singular affixes, affirmation-negation affixes Uniqueness-plural suffixes and positivity-negativity attachments to learn about.
11 Interrogative particle and making adjective affixes To learn about gerunds and roof attachments.
12 Predicative verb, terminations Obtain preliminary information about additional suffixes and verb.
13 İnterrogative particle Oct question you should inquire about
14 Studying our language in morphology from the point of view of syntax Ekleşme bilgisi bakımından incelenmek üzere verilen örnekleri incelemiş olmak.

Kaynaklar

Ders Notu TUNA,Osman Nedim; Türk Dilbilgisi, Malatya, 1986.
Ders Kaynakları BANGUOĞLU, Tahsin; Türkçenin Grameri, Ankara, 2000.
ERGİN, Muharrem; Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 2000.
GEMALMAZ, Efrasiyap; Standart Türkiye Türkçesi (STT)nin Formanlarının Değerleri ve Bu Değerlerin İhtiyaç Halinde Tekamülüne Muhtemel Tesirleri, Erzurum, 1982.
HACIMEMİNOĞLU, Necmettin; Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller, Ankara, 1992.
KORKMAZ, Zeynep; Türkiye Türkçesi Grameri, Ankara, 2003.
TURAN, Zikri; Türkçenin Yapım ve Çekim Düzeninde Yer Alan Eklerin Sınıflandırılması Nasıl Olmalıdır?, 4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara, 2007, s. 1835-1844.
TURAN, Zikri; Türkçede Basit/Birleşik Çekim Ayırımıyla Sembolleşen Fiil Çekiminin Problemleri, Journal of Turkish Studies, Harvard Univ.,2006, S.330/III., s. 279-292.
TURAN, Zikri; Cümlenin Yapısı İle İlişkilendirilen Basit ve Birleşik Kavramları Üzerine, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, S.8, Sivas 1999, s. 299-311.
TURAN, Zikri; Gösterme Sıfat Fiili, A. B. Ercilasun Armağanı., Ankara, 2008, s.235-244.
TURAN, Zikri; Öznenin Cümledeki Kimlik Problemi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstiüsü Dergisi, S. 13, s. 79-83, Erzurum.
TURAN, Zikri; Zaman Eki Unsurunun Tayinine Ağızlardan Tanıklar, Türük Dergisi, S.:1, s. 133-144, Haziran 2013.
UZUN, N. Engin; Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe, İstanbul, 2000.
UZUN, N. Engin; Dilbilgisinin Temel Kavramları Türkçe Üzerine Tartışmalar, Ankara, 1998.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically. X
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically. X
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages.
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics.
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability.
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 9 9
Assignment 1 3 3
Final examination 1 13 13
Toplam İş Yükü 137
Toplam İş Yükü /25(s) 5.48
Dersin AKTS Kredisi 5.48
; ;