Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANALYSIS OF POETICS AND POETRY TDE 378 6 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri INTRODUCTION TO NEW TURKISH LITERATURE
NEW TURKISH LITERATURE FROM TANZIMAT TO MESRUTIYET
TURKISH LITERATURE AFTER MESRUTIYET
TURKISH POEM IN CUMHURIYET PERIOD
TURKISH PROSE IN CUMHURIYET PERIOD
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res. Ast. Selda Gürel, Res. Ast. Neşe Demirdeler, Res Ast. Elmas Ferik
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To analyze the texts of Modern Turkish Literature.
Dersin İçeriği
Texts analysis in Modern Turkish Literature, method of analysis texts, texts analysis that Münacaat of Şinasi, Hürriyet Kasidesi of Namık Kemal, Ondokuzuncu Asır of Sadullah Paşa, Kaside-i Adem of Akif Paşa, Terci-i Bend of Ziya Paşa, Külbe-i İştiyak of Abdülhak Hamit, Yakacık’ta Akşamdan Sonra Bir Mezarlık Alemi of Recaizade Mahmut Ekrem, Elhan-ı Şita of Cenab Şehabeddin, Yollar of Ahmet Haşim, Açık Deniz of Yahya Kemal.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Student has this lesson defines the various text analysis methods. 1 - 2 - 14 - C -
2 - Explains the various methods of text analysis. 2 - 14 - B - C -
3 - Commens on literary texts in terms of the stylistics. 2 - 3 - 4 - B -
4 - Compares literary texts in terms of text analysis. 2 - 4 - 14 - B -
5 - Improves the stylistic point of view to literary texts. 1 - 4 - 14 - A - C -
6 - Judges on the literary text analysis. 2 - 4 - 14 - A -
7 - Knows methods and practices them on examples from new Turkish Literature 1 - 2 - 3 - 4 - 10 - 14 - A - B - C -
8 - Improves his peom analysing skills 1 - 2 - 14 - B -
9 - Describes basic concepts of poem: sound, image, metaphor, metonym 1 - 2 - 3 - 14 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 14:Self Study 3:Discussion 4:Drilland Practice 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: C:Homework B:Oral Exam A:Testing

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Methods of texts analysis
2 Analysis of Şinasi’s poem named Münacaat
3 Analysis of Namık Kemal’s poem named Hürriyet Kasidesi
4 Analysis of Sadullah Paşa’s poem named Ondokuzuncu Asır
5 Translation of Akif Paşa’s poem named Adem Kasidesi
6 Analysis of Akif Paşa’s poem named Adem Kasidesi
7 Translation of Ziya Paşa’s poem named Terci-i Bend
8 Analysis of Ziya Paşa’s poem named Terci-i Bend
9 MIDTERMS
10 Analysis of Abdülhak Hamit’s poem named Külbe-i İştiyak
11 Analysis of Recaizade Mahmut Ekrem’s poem named Yakacık’ta Akşamdan Sonra Bir Mezarlık Alemi
12 Analysis of Cenab Şahabeddin poem named Riyah-ı Leyal
13 Analysis of Cenab Şahabeddin poem named Elhan-ı Şita
14 Analysis of Muallim Naci’s poem named Köylü Kızların Şarkısı and Analysis of Ziya Gökalp’s poem named Altın destan

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1.Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I;
2.Bedreddin Cömert, Eleştiriye Beş Kala;
3.Asım Bezirci, On Şair On Şiir;
4.Hilmi Yavuz, Yazın Üzerine;
5.Doğan Aksan, Şiir Çözümlemeleri;
6.İsmail Çetişli, Metin Tahlilleri,
7.Hasan Akay, Stilistik Bir Araştırma; Şiiri Yeniden Okumak
8. Alaeddin Karaca, İkinci Yeni Poetikası;
9. Baki Asiltürk, 1980 Poetikası

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically.
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically.
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages. X
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics. X
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability. X
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects. X
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
KisaSinav 1 20
Odev 1 20
SozluSinav 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;