Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HISTORY BIBLIOGR. OF TURKISH L. TDE 257 3 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi AYŞE AYDIN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi AYŞE AYDIN
Dersin Yardımcıları Res.Asst. Esra Kirik, Res. Asst. Bahri Kus
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To teach the history of Turkish language.
Dersin İçeriği
The history of the Turkish language from the beginning of all the phases until the present day.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - he/she describes that place of Turkish in world languages. 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - he/she determines language families and the place of Turkish in them. 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - he/she samples works which were written in historical terms of Turkish. 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - he/she separates historical terms of Turkish according to language. 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - he/she plans and creats a text that was written in one of Turkish dialects. 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - he/she comments on a text that was written one of Turkish dialects. 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Language families and value of Turkish Language in world languages Have a preliminary knowledge about language families.
2 Theory of Altay Languages and likeness and relation of Altay Languages Studies related to the theory of Altay languages review.
3 First periods of Turkish Language, The Oldest Turkish and First Turkish Period Examine the first periods of the studies about the Turkish language.
4 First documents with Turkish Language, first Stones, Orhun ağabeydes and Old Turkish Period Do preliminary reading on the Orkhon inscriptions.
5 Period of Uigur Belonging to examine the work of turcologists engaged in the study of the Uighur period.
6 Immigration to west, mobility of Turkish Language in same geographies Books that are written about the westward migration review.
7 Karahanlılar and Turkish Language: New Alphabet, new culture and changes of language Have a preliminary knowledge about their contributions to the language of karakhanid Turkish.
8 Kipcak, noble, and other fields of scientific research in the languages and communities to the rest of them works The remaining works Kipchak languages of the communities and learn about them.
9 Mid-Term Exam A general repetition of the course so far.
10 The rest of us from the area of Harezm and Altinordu Obtain preliminary information about the works that we refer to khwarezm and Altinordu field.
11 Migration to Anatolia and Old Anatolia Turkish Literary studies have made a preliminary knowledge about old Anatolian Turkish period.
12 Important names and works of Cagatay Turkish and Cagatay Turkish Have a preliminary knowledge about the chaghatay.
13 The Ottomans and the Turkish language, modern Turkish dialects Ottoman and modern Turkish dialects have knowledge about.
14 Assessment for the final exam A general repetition of the period.

Kaynaklar

Ders Notu 1.Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yirminci yüzyıla Türk Dili 2.
2.İslam Ansiklopedisi, 12-2 Türkler Maddesi, MEB Yay. 1988.Tarihi, Ankara, 2004.
Ders Kaynakları 1. Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, İstanbul, 1984.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically. X
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically.
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages.
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics.
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability.
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 3 3
Assignment 1 6 6
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 115
Toplam İş Yükü /25(s) 4.6
Dersin AKTS Kredisi 4.6
; ;