Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KIPTCHAK TURKISH TDE 361 5 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM TOPÇU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res. Asst Sema BAL
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To introduce Kipchak Turkish period authors and to teach grammatical features of Kipchak Turkish
Dersin İçeriği
Origins of Kipchak Turkish, reference books about the period, important personalities who lived in this period, basic texts, grammatical features of Kipchak Turkish and text analysis
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Students can tell the historical dialects which Kipchak Turkish has based on chronologically. 1 - A - B -
2 - Students can tell the importance of Kipchak Turkish among all historical Turkish dialects. 1 - 2 - 4 - A - B -
3 - Students can explain phonetics and morphology of Kipchak Turkish by their own expressions. 1 - 2 - 4 - A - B -
4 - Students can distinguish Kipchak Turkish texts from texts of other Turkish dialects. 1 - 4 - 6 - A - C -
5 - Students can transcribe an Arabic lettered text to Latin letters. 1 - 2 - 4 - A - C -
6 - Students can translate Kipchak Turkish texts to modern Turkey Turkish. 1 - 2 - 4 - B - C -
7 - Students can analyze words and sentences from Kipchak Turkish texts by using their knowledge about phonetics and morphology of Kipchak Turkish. 1 - 2 - B -
8 - Students can distinguish Kipchak Turkish texts by comparing them with other historical Turkish dialects. 1 - 3 - 4 - B - C -
9 - Students can edit grammatical features of a Kipchak Turkish text by comparing it with general grammatical features of this dialect. 1 - 2 - A - B -
10 - Students can guess phonetical changes in consecutive dialects of Kipchak Turkish by using their knowledge about phonetics and morphology. 1 - 2 - A - B -
11 - Students can tell whether a transcribed Turkish text is historical or not. 1 - 2 - A - B -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 4:Drilland Practice 6:Motivations to Show 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 History of Turkish tribes which live in Northern Black Sea Have made research about the history of Kipchak Turks
2 Cuman Kipchak Turks and importance of their language among Turkish language history Have made research about the history of Kipchak Turks
3 Grammatical features of Kipchak Turkish (in summary) Have made research about the history of Kipchak Turks
4 Grammatical analysis of main Kipchak area texts (Codex Cumanicus) Being informed about Codex Cumanicus
5 Grammatical analysis of main Kipchak area texts (Hüsrev ü Şirin by Kutb) Having copies of required texts to make text analysis
6 Grammatical analysis of main Kipchak area texts (Hüsrev ü Şirin by Kutb) Having copies of required texts to make text analysis
7 Grammatical analysis of main Kipchak area texts (Sayf-i Sarayi’s Gülistan bi’t-Turkî) Being informed about Sayf-i Sarayi’s Gülistan bi’t-Turkî
8 Grammatical analysis of main Kipchak area texts (Sayf-i Sarayi’s Gülistan bi’t-Turkî) Having copies of required texts to make text analysis
9 MIDTERM EXAM
10 Kipchak Turkish Lexicographie and Kipchak Turkish Lexicons To search lexicons which have written in Kipchak area
11 Grammatical studies on Mameluke area Kipchak Turkish texts (İrşâdü´l-Mülûk ve´s-Selâtîn) Have made research about İrşâdü´l-Mülûk ve´s-Selâtîn
12 Grammatical studies on Mameluke area Kipchak Turkish texts (İrşâdü´l-Mülûk ve´s-Selâtîn) Have made research about İrşâdü´l-Mülûk ve´s-Selâtîn
13 Grammatical studies on Mameluke area Kipchak Turkish texts (Münyetü´l-Guzât) Have made research about Münyetü´l-Guzât
14 Grammatical studies on Mameluke area Kipchak Turkish texts (Münyetü´l-Guzât) Having copies of required texts to make text analysis

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları KARAMANLIOĞLU, Ali Fehmi; Kıpçak Türkçesi Grameri, TDK Yay., Ank., 1994
ECKMANN,Janos (Çev. O. Fikri Sertkaya) Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, TDK Yay., Ank., 1996
ERCİLASUN, A. Bican, Türk Dili Tarihi Akçağ Yay., Ank. 2004
AKALIN, Mehmet (Haz.); Tarihî Türk Şiveleri, Atatürk Ün. Yay., Ank.1979
Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi related topics

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically. X
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically. X
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages. X
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics.
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability.
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 15
KisaSinav 2 15
Odev 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 5 5
Assignment 1 4 4
Performance Task (Laboratory) 1 12 12
Toplam İş Yükü 117
Toplam İş Yükü /25(s) 4.68
Dersin AKTS Kredisi 4.68
; ;