Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CORRELATIONS BETWEEN LANGUAGE AND PHILOSOPHY TDE 473 7 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ŞAHRU PİLTEN UFUK
Dersi Verenler Doç.Dr. ŞAHRU PİLTEN UFUK
Dersin Yardımcıları Ress. Assist. Sema BAL
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To teach the basic concepts of philosophy, to teach language opinions of Turkish philosophers and Middle Age, New Ages and Modern Age philosophers, to teach conceptions of philosophy in written texts, to teach correlations between language and philosophy.
Dersin İçeriği
To learn connections to the philosophy of language and philosophy,to learn both Turkish and foreign philosophers´ views of language, to learn philosophy views in historical period texts
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To be informed about the root of language. 1 - 2 - 3 - A - F -
2 - To know Turkish and foreign philosophers´ opinions about language. 1 - 2 - 3 - A - F -
3 - To know approach to language in the way of philosophy. 1 - 2 - 3 - A - F -
4 - To know conceptions of philosophy in written texts 1 - 2 - 3 - A - F -
5 - To know correlations between language and philosophy 1 - 2 - 3 - A - F -
6 - To know philosophy of Turkish language 1 - 2 - 3 - A - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Languages and the root of languages
2 Speaking and ideas
3 Language and rhetoric according to Platon and Aristoteles
4 Philosophy of language
5 The Philosophy of language in the Middle-Age Philosophers
6 The Philosophy of language in the first Turkish Philosophers
7 Hermeneutics and Language
8 The Philosophy of language according to Saussure, John Locke, Wilhelm von Humboldt and Bergson
9 Midterm
10 Orkhon Turkish and its philosophy
11 Uighur Turkish and its philosophy
12 Ottoman Turkish and its philosophy
13 Philosophy ways of Turkish language
14 Contemporary Turkish philosophers and their language ideas

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları AKARSU, Bedia, Dil-Kültür Bağlantıları, İstanbul, İnkılâp Kitabevi, s.104.
ALTINÖRS, Atakan (2003), Dil Felsefesine Giriş, İstanbul, İnkılâp Kitabevi, 160 s.
ARISTOTALES (1996), Metafizik, (Çeviren: Prof.Dr. Ahmet ARSLAN), (2.Basım), İstanbul, Sosyal Yayınları, 659 s.
ARISTOTALES (2004), Retorik, (Çeviren: Mehmet H. DOĞAN), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 6. baskı, 229 s.
AYER, Alfred Jules, Dil, Doğruluk ve Mantık, Metis Yayınları, 152 s.
CHOMSKY, Noam (2001), Dil ve Zihin, Ankara, Ayraç Yayınevi.
CHOMSKY, Noam (2009), Bilgi Sorunları ve Dil-Managua Dersleri, (Çeviren: Veysi Kılıç), BGST Yayınları, 234 s.
ECO, Umberto (2004), Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı, İstanbul, Literatür Yayınılar, 319 s.
GÖRGÜN, Tahsin (2003), Anlam ve Yorum, Gelenek Yayıncılık.
LAKOFF, George-Mark Johnson (2005), Metaforlar (Hayat, Anlam ve Dil), (Çeviren: Gökhan Yavuz DEMİR), İstanbul, Paradigma Yayınları, 315 s.
ELLUL, Jacques (2004), Sözün Düşüşü, (Çeviren: Hüsamettin ARSLAN), Paradigma Yayınları.
PLATON (2000), Kratylos, (Çeviren: Cenap KARAKAYA), İstanbul, Sosyal Yayınları, 128 s.
SEARLE, John R. (2005), Bilinç ve Dil, İstanbul, Litera Yayıncılık, 400 s.
SU, Hüseyin (2004), Düşünce ve Dil, Ankara, Hece Yayınları, 222 s.
SOYKAN, Ömer Naci (2006), Felsefe ve Dil - Wittgenstein Üstüne Bir Araştırma, MVT Yayıncılık, İstanbul, 293 s.
UÇAR, Şahin (2007), Dil ve Felsefe, Domino Yayınları, İstanbul, 150 s.
VENDRYES, J. V. (2002), Dil ve Düşünce, İstanbul, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 175 s.
VOLOŞINOV, Valentin Nikolayeviç (2001), Marksizm ve Dil Felsefesi, Ayrınıtı Yayınları, 316 s.
WILSON, John (2002), Dil, Anlam ve Doğruluk, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 117 s.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically.
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically.
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages. X
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics. X
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability. X
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department.
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 75
KisaSinav 1 5
KisaSinav 2 5
PerformansGoreviUygulama 1 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;