Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SYMBOLS IN THE TURKISH CULTURE TDE 364 6 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı
To make realize role of cultural symbols in the universalization of national culture.
Dersin İçeriği
Symbol, sign, stamp,ikon, piktogram, tughra ect. like basis terms, relation of culture and symbol, relation of language and symbol, relation of transition periods and symbol ect.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - The students know term of culture. 1 - 2 - 3 - A - C - F -
2 - The students know culturel events. 1 - 2 - 3 - A - C - F -
3 - The students contact culture and symbol. 1 - 2 - 3 - A - C - F -
4 - The students learn culturel value of symbols. 1 - 2 - 3 - A - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Basis terms( sign, symbol, stamp, tughra ect.)
2 Relation of Turkish culture and symbol (tradition, kut, holly,cult, myth ect. like terms explain)
3 Relation of Turkish language and symbol (alphabet sign todays from drawing write)
4 Relation of Turkish folk dance and symbol
5 Relation of Turkish clothing and symbol
6 Relation of feast, ceremony, celebration and symbol
7 Relation of Turkish architecture and symbol
8 Relation of body and symbol
9 Symbols of Turkish goverment and nation
10 Symbolize cosmos of Turk
11 Relation of Turkish crafts and symbol
12 Relation of Turkish crafts and symbol
13 Relation of Turkish crafts and symbol
14 Relation of Turkish crafts and symbol

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları -KOCA, Selçuk Kürşad (2012), Türk Kültüründe Sembollerin Dili, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya.
-KÖKTAN, Yavuz (2008), Gilan Türk Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri (Doğum-Evlenme-Ölüm), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılılmamış Doktora Tezi, Sakarya
-KAFESOĞLU, İbrahim (1983), Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, İstanbul
-KARAKURT, Deniz (2011), Türk Söylence Sözlüğü, e-book, http://www.scribd.com/doc/75536480/Turk-Soylence-Sozlugu
-KOCA, Salim (2002), Eski Türlerde Bayramlar ve Festivaller, Türkler, 3. Cilt. Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.
- KORKMAZ, Esat (2010), Simgeler Sözlüğü, Anahtar Kitaplar, İstanbul.
- ÖGEL, Bahaeddin (1993), Türk Mitolojisi I. Cilt, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
-ÖGEL, Bahaeddin (1993), Türk Mitolojisi II. Cilt, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
- BARIŞTA, H. Örcün (2005), Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Halk Plastik Sanatları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary.
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically.
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically.
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages.
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics.
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability.
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics. X
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 55
Odev 1 15
Odev 2 15
PerformansGoreviSeminer 1 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;