Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE BİBLİOGRAPHY OF TURKOLOGY TDE 269 3 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MUHARREM ÖÇALAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res.Asst. Esra Kirik, Res. Asst. Bahri Kus
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To introduce students to studies in the field of turcology; more systematic when doing research that will use the resource information to ensure that you have access to.
Dersin İçeriği
To teach bibliography terms and to compare with historical Turkish bibliography and modern Turkish bibliography
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - The students learn what it means to bibliography 1 - 2 - 4 - A - B - C -
2 - The students tell the function of bibliography. 1 - 2 - 3 - 4 - B - C -
3 - The student learn old Turkish bibliography 1 - 2 - C - F -
4 - The students learn middle Turkish bibliography and researchers 1 - 4 - A - B -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 4:Drilland Practice 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 To teach as a terms of bibliography Investigate what a bibliography is.
2 Determination of the bibliography of historical eras to determine the path of the Turkish language Explore historical periods of Turkish language.
3 A bibliography of Orkhon Turkish period Exclude a list of the studies on the Orkhon.
4 A bibliography of Uighur Turkish period Exclude a list of the studies on the Uigur Turkish.
5 A bibliography of Karakhanid Turkish period Exclude studies on a list of karakhanid Turkish.
6 A bibliography of Khwarezm-Kıpchak Turkish period Khwarezm-Kipchak Turkish studies exclude list.
7 A bibliography of Cagathay Turkish period Exclude studies on a list of chagatay Turkish.
8 A bibliography of Old Anatolian Turkish period Exclude a list of studies on old Anatolian Turkish.
9 Midterms So far, a general review of studies do.
10 A bibliography of Ottoman Turkish period Exclude a list of studies on Ottoman Turkish.
11 A bibliography of Modern Turkish period Exclude a list of today´s Turkish studies.
12 A little bibliography of Turkology Bibliographical obtain examples of work made within the field.
13 To compare with historical Turkish bibliography and modern Turkish bibliography A bibliographic homework preparation.
14 General assessment To repeat a year.

Kaynaklar

Ders Notu A. Bican Ercilasun- Türk Dili Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara 2004.
Ders Kaynakları A. Caferoğlu- Türk Dili Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul 2013.
T. Gülensoy- Türkiye Türkologları ve Türk Diline Hizmet Verenler, (1800 - 1950: Türkolojinin 150 yılı), Akçağ Yayınları, Ankara.
S. Kırbaç - Türkoloji Tarihi, Türkologlar ve Eserleri, İstanbul, 2012.
V. Türk- Türklük Bilimi Tarihi, Kesit Yayınevi, 2010.
Yazılmış Bibliyografya Kitapları.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically.
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically.
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages. X
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics. X
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability. X
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 10
Odev 1 30
SozluSinav 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 8 128
Final examination 1 8 8
Toplam İş Yükü 136
Toplam İş Yükü /25(s) 5.44
Dersin AKTS Kredisi 5.44
; ;