Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE PERSIAN II TDE 290 4 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ORHAN KAPLAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res.Asst. Arzu Yildirim, Res.Asst. Bedriye Gülay Açar
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To consolidate elements of Persian grammar, to be informed about Persian language and literature generally, to examine mid-level Persian proses and poems occured in Turkish literature.
Dersin İçeriği
Knowledge of Persian words, rules of Persian grammar, Persian examples with practice, practices with texts choosen from Persian literature, to learn Persian works occured in Turkish literature, examples of Persian poems written by Ottoman Sultans.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To be informed about Persian grammar. 1 - 3 - 4 - A - C -
2 - To examine particular examples in Turkish and Persian literature. 1 - 2 - 4 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 3:Discussion 4:Drilland Practice 2:Question-Answer
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Noun phrases in Persian language. Tandem noun pharases in Persian language. Reading texts from "Mesnevî-i Şerîf".
2 Parts of sentence in Persian language, reading texts from "Mesnevî-i Şerîf".
3 Sentences in point of predicate, reading texts from "Mesnevî-i Şerîf".
4 Sentences in point of structure, reading texts from "Mesnevî-i Şerîf".
5 Noun sentences, examining of Persian poems from Selîmî (Yavuz Sultan Selim)´s diwan.
6 Subordinate clauses and theirs functions, examining of Persian poems from Selîmî (Yavuz Sultan Selim)´s diwan.
7 Subordinate clauses and theirs functions, examining of Persian poems from Muhibbî (Kanuni Sultan Süleyman)´s diwan.
8 Subordinate clauses and theirs functions, examining of Persian poems from Muhibbî (Kanuni Sultan Süleyman)´s diwan.
9 Midterm exam.
10 İnfinite verb forms in Persian language, examining of Persian poems from Fuzûlî´s Persian diwan.
11 Sentences in point of voices, examining of Persian poems from Fuzûlî´s Persian diwan.
12 Examining of Persian poems from Nef´î´s Persian diwan.
13 Examining of Persian poems from Nef´î´s Persian diwan.
14 Examining of Persian poems from Yenişehirli Avnî´s Persian diwan.

Kaynaklar

Ders Notu Ahmed Ateş-Abdülvehhâb Tarzî, Farsça Grameri; Mürsel Öztürk-Farsça Dilbilgisi; Nimet Yıldırım, Farsça Cümle Bilgisi.
Ders Kaynakları Mehmet Kanar, KANAR Farsça-Türkçe Sözlük; Ahad Emirçupani, Farsça Cümle Anahtarları; M. Nazif Şahinoğlu, Farsça Grameri; Adnan Karaismailoğlu, Mesnevî (facsimile); Hasibe Mazıoğlu, Fuzulî-Farsça Divan; Ali Nihad Tarlan, Selîmî-Farsça Divan; Coşkun Ak, Muhibbî-Farsça Divan; Mehmet Atalay, Yenişehirli Avnî-Farsça Divan.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary.
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field. X
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically.
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically. X
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages.
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics.
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability. X
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department.
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 5
KisaSinav 2 5
Odev 1 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;