Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE ARABIC II TDE 368 6 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OZAN YILMAZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res.Asst. Arzu Yildirim, Res.Asst. Bedriye Gülay Açar
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To understand the structure of the Arabic words used in classical Turkish literature; to learn how to produce new words in Arabic in intermediate level; to understand the structure of Arabic words and combinations used in Ottoman Turkish; to understand noun and ajdective phrases, idioms and expressions came from Arabic language, comprhend them in the literary texts.
Dersin İçeriği
Arabic in intermediate level including grammaticak rules and complicated examples.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Knows grammar of Arabic language in intermadiate level. 1 - 2 - 4 - A - C -
2 - Examines both Turkish and Arabic literature comperatively. 1 - 4 - A - C -
3 - Knows Arabic words and combinations used in Ottoman Turkish. 1 - 4 - A - C -
4 - Knows both noun and verbal sentences in Arabic language in further level. 1 - 4 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Arabic Portes: İf‘âl-Tef’îl-İf’ilâl. Practices over examples. Related practices on 10 verb roots.
2 Arabic Portes: İnfi’âl-Müfâ’ale-İfti’âl. Practices over examples. Related practices on 10 verb roots.
3 Arabic Portes: Tefâ’ül-Tefe’’ül-İstif’âl. Practices over examples. Related practices on 10 verb roots.
4 The types of objects (Mef’ûl) in sentences. Practices over examples. Exercises on finding the objects with in the sentences.
5 Main Arabic prepositions frequently used in Classical Turkish literature. Practices over examples. Exercises on places of prapositions in an Arabic sentence.
6 Types of words in Arabic: Adverbs. Practices over examples. Exercises on usage of adverbs in Arabic syntax.
7 Noun sentences: Kâne and its sisters. Exclamation words and Münâdâ. Practices over examples. Trilateral-root infinitives (Sülasi mücerred mastar). Practices over examples. 5 exercises on Kâne and its sisters. A list of trilateral infinitives will be given before the class.
8 Trilateral-root infinitives (Sülasi mücerred mastar) Practices over examples. Assignment on 10 trilateral infinitives words.
9 MIDTERM
10 Quadripedal-root infinitives in Arabic. Practices over examples. Assignment on 10 words with quadripedal infinitives.
11 Quintuple-root infinitives. Practices over examples. Assignment on 10 words with Quintuple infinitives.
12 Samples of various sentences: Cümle-i İhbâriyye ve Cümle-i İnşâiyye. Practices over examples. Arabic couplet samples from Classical Turkish Literature will be given beforehand.
13 Some practices over the selected poems from Classical Turkish literature contains Arabic stuructures. Poetry samples will be given beforehand.
14 Some practices over the selected poems from Classical Turkish literature contains Arabic stuructures. Sample poems will be given beforehand.

Kaynaklar

Ders Notu Ahmed Ateş, Arapça Grameri; Mehmet Maksutoğlu, Arapçayı Öğreten Kitap.
Ders Kaynakları Serdar Mutçalı, Dağarcık (Arapça-Türkçe Sözlük); Mevlüt Sarı, el-Mevârid (Arapça-Türkçe Sözlük); Arabic riddle books.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary.
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field. X
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically.
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically.
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages.
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics.
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability. X
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department.
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field.
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 5
KisaSinav 2 5
Odev 1 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;