Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DICTION TDE 379 5 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri INTRODUCTION TO NEW TURKISH LITERATURE
NEW TURKISH LITERATURE FROM TANZIMAT TO MESRUTIYET
TURKISH LITERATURE AFTER MESRUTIYET
TURKISH POEM IN CUMHURIYET PERIOD
TURKISH PROSE IN CUMHURIYET PERIOD
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. SERHAT DEMİREL
Dersi Verenler Öğr.Gör. SERHAT DEMİREL
Dersin Yardımcıları Res. Ast. Selda Gürel, Res. Ast. Neşe Demirdeler, Res Ast. Elmas Ferik
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To provide true and effective usage of Turkish Language, lead to be got ability of a speech and a presenatation on a specific theme.
Dersin İçeriği
This lesson consists of speaking truely and effectively, detects speaking defects, practices based on considerable works in Turkish Literature and preparing speech and presentation.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Student takes this lesson knows written and verbal rules of Turkish Language 1 - 2 - 3 - A - B - C -
2 - Detects speaking defects 1 - 2 - 3 - A - B - C -
3 - Knows techniques of true and effective speaking 1 - 2 - 3 - A - B - C -
4 - Prepares speech on a specific theme 1 - 2 - 3 - 8 - 10 - A - B - C -
5 - Gets information about voice training and body language 1 - 2 - 3 - 8 - 10 - A - B - C -
6 - Detects speaking mistakes 1 - 2 - 3 - 8 - 10 - A - B - C -
7 - Knows rules of verbal narrations´s kinds 1 - 2 - 3 - 8 - 10 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 8:Group Study 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Listening. Listening and hearing. Kinds of listening. (Careful listening, true listening and critical listening) Listening and taking notes
2 Skill of speaking. Importance and place of speaking in human life. Speaking rules.
3 Methods and techniques of true and effective speaking
4 Speaking defects
5 Diction and it´s importance. What is diction? Analysing diction terms, pronunciation defects
6 Methods of voice training.
7 Using body language while speaking and exercises
8 Importance of emphasize and intonation in oral expression, mistakes about connection
9 MIDTERMS
10 Words of values, words of emotional and mental values
11 Voiced reading, rules of voiced reading, skill of poem reading
12 True usage of Turkish Language, speaking mistakes in Turkish Language
13 Planning of speech, kinds of speech, (reading, by heart, free)
14 Kinds of verbal narrations. Dialogue, oral interview, conference, oration, harangue, discussion, debate, panel, forum. Practices

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1.Yazılı ve Sözlü Anlatım, Şerif Aktaş, Osman Gündüz.
2.Sözlü/Yazılı Kompozisyon Sanatı- Konuşmak ve Yazmak, Seyit Kemal Karaalioğlu.
3.Söz Söyleme ve Diksiyon, Can Gürzap.
4.Dil ve Diksiyon, Sıddık Akbayır.
5.Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Zeynep Korkmaz, A. Bican Ercilasun, Hamza
Zülfikar, İsmail Parlatır, Mehmet Akalın, Tuncer Gülensoy, Necat Birinci.

Döküman Paylaşımı

diksiyon 2019-20 (2)

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically.
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically.
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages.
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics.
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability.
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field.
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department.
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
KisaSinav 1 20
Odev 1 20
SozluSinav 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;