Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE TURKISH WORLD FOLKLORE TDE 461 7 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı
To give information concerning Turkish world folklore subjects.
Dersin İçeriği
Turkestan, Living Turks group on Turkestan (East-West) geography, Living Turks group folk culture on Turkestan (East-West) geography, Kazak Turks, Kirghiz Turks, Uzbek Turks, Azerbaijan Turks, North Cyprus Turks and Turkish Autonomous Republics, Turkmenistan Turks, Yakut, Tuva, Hakas Turks, East Turkestan, Tatar and Başkurd, Kırım Turks, Çuvaş, Gagavuz Turks, Yakut, Tuva, Hakas Turks, Folk literature and folklore of Middle Asia Turks, Folk literature and folklore of Middle Asia Turks, Traditions, custom, beliefs, folk economy, folk knowledge.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - The Students define the concept of Turkish World. 1 - 2 - 4 - A - B -
2 - The Students define the Turkish World Folk Science. 1 - A -
3 - The Students classify the faith and beliefs in Turkey world. 1 - 2 - 6 - A - B -
4 - The Students analyze beliefs and beliefs in the Turkey World. 1 - 2 - 4 - A - B -
5 - The Students analyze the people of Turkey World. 1 - A - B -
6 - The Students analyze the origin of living traditions in Turkey. 1 - 2 - 3 - 10 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 4:Drilland Practice 6:Motivations to Show 3:Discussion 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Term and boundary of Turkish world
2 Turkish world ans Central asia as a geography
3 Azerbaijan Turks
4 Kazak Turks
5 Kirghiz Turks
6 Uzbek Turks
7 Turkmenistan Turks
8 North Cyprus Turks and Turkish Autonomous Republics
9 East Turkestan, Tatar and Başkurd, Kırım Turks
10 Çuvaş, Gagavuz Turks
11 Yakut, Tuva, Hakas Turks
12 Balkans and Turkish culture
13 Balkans and Turkish culture
14 General assesment of folk culture of Turkish world

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları SÜMER, Prof. Dr.Faruk; Oğuzlar(Türkmenler), Tarih, Boy Teşkilatı, Destanları, İlavelerle 3. Basım , Ana Yay. 1. Tarih Dizisi 1.Elif Ofset, İst. 1980.
KAFESOĞLU, Prof. Dr. İbrahim; Türk Millî Kültürü, 3. Basım, Boğaziçi Yay., İstanbul, 1984.
CAFEROĞLU, Prof. Dr. Ahmet; Türk Kavimleri,Enderun Kitabevi, İstanbul, 1988.
ÖGEL, Prof. Dr. Bahaeddin; Türk Kültür Tarihine Giriş, 9 Cilt Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay:638, kültür Eserleri Dizisi :46 Ankara, 1985.
TANERİ, Prof. Dr. Aydın; Türk Kavramının Gelişmesi, Ankara Üniv. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yay. Ankara , 1983.
KAFESOĞLU, Prof. Dr. İbrahim; Türk Bozkır Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay. Ankara, 1987.
TANERİ, Prof. Dr. Aydın; Türk Devlet Geleneği , Töre Devlet Yayınevi, Ankara, 1981.
GÖKALP , Ziya, Türk Medeniyeti Tarihi, Toker Yay. 216, Doğudan Batından Seçmeler Dizisi 17, Serbest Matbaası, İstanbul, 1989.
ERKAN, Hüsnü, (Canan Erkan ile) , Kültür Politikamızda Yeni Boyutlar, Kültür Bakanlığı Yay:2142, HAGE:273., Ankara 1998.x
AND, Metin; Oyun ve Bügü, İş Bank. Kültür Yay.:144, Baha Matbaası, İstanbul, 1974.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary.
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically.
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically.
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages.
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics.
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability.
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics. X
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 55
Odev 1 15
Odev 2 15
PerformansGoreviSeminer 1 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;