Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KARAKHANID-KHWAREZM TURKISH TDE 351 5 4 + 0 4 7
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ZİKRİ TURAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi AYŞE AYDIN
Prof.Dr. ZİKRİ TURAN
Dersin Yardımcıları Res. Asst. Sema BAL
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To teach dialectic features of Karakhanid-Khwarezm Turkish which can be accepted as the next period of Orkhon and old Uighur Turkish periods.
Dersin İçeriği
To teach the importance of Karakhanid-Khwarezm Turkish in history of Turkish language. Analyzing texts that have written in these dialects in a phonetical, morphological, syntactical and semantical view.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Students know, which centuries of Turkish history is called Karakhanid-Khwarezm Turkish period, importance of this period in all of Turkic languages and its sources. 1 - 2 - 3 - 4 - A - B - C -
2 - Students gain ability to determine grammatical features of Karakhanid-Khwarezm Turkish. 1 - 2 - 3 - 4 - A - B - C -
3 - Students can transcribe texts in Karakhanid-Khwarezm Turkish and analyze words which are belong to this period 1 - 2 - 3 - 4 - A - B - C -
4 - Students can understand relations between Karakhanid-Khwarezm Turkish and other old Turkic dialects and distinguish them from each other. Also they can analyze reasons that form these different dialects. 1 - 2 - 3 - 4 - A - B - C -
5 - Students can reach general ideas about language by considering grammer rules of Turkish which have importance since Karakhanid-Khwarezm Turkish period. 1 - 2 - 3 - 4 - A - B - C -
6 - Students can explain properties of vocabulary and grammer of Karakhanid-Khwarezm Turkish. 1 - 2 - 3 - 4 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Importance of Karakhanid-Khwarezm Turkish in general history of Turkish language Having sources about old periods of Turkish language
2 Introduction to the Karakhanid-Khwarezm Turkish period texts Have examined the sourcess about old periods of Turkish language
3 Comparative phonetics of Karakhanid-Khwarezm Turkish Have studied Phonetics of Turkish language
4 Comparative phonetics of Karakhanid-Khwarezm Turkish Have studied Phonetics of Turkish language
5 Comparative morphology of Karakhanid-Khwarezm Turkish Have studied Morphology of Turkish language
6 Comparative morphology of Karakhanid-Khwarezm Turkish Have studied Morphology of Turkish language
7 Grammatical analysis of passages from Kutadgu Bilig Transcribing passages from Kutadgu Bilig
8 Grammatical analysis of passages from Kutadgu Bilig Transcribing passages from Kutadgu Bilig
9 MIDTERM EXAM
10 Grammatical analysis of passages from Kutadgu Bilig Transcribing passages from Kutadgu Bilig
11 Grammatical analysis of passages from Nehcü´l-Feradis Have transcribed passages from Nehcü´l-Feradis
12 Grammatical analysis of passages from Nehcü´l-Feradis Have transcribed passages from Nehcü´l-Feradis
13 Grammatical analysis of passages from Nehcü´l-Feradis Have transcribed passages from Nehcü´l-Feradis
14 Making comparative grammatical analysis from Karakhanid-Khwarezm Turkish period up to modern Turkish Transcribing passages from Kutadgu Bilig and Nehcü´l-Feradis

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları AKALIN, Mehmet; Tarihi Türk Şiveleri, Atatürk Üniversitesi Yay., Ankara, 1979.
ARAT, R. Rahmeti; Kutadgu Bilig I Metin, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1979.
ARAT, R. Rahmeti; Kutadgu Bilig II Tercüme, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1974.
ARAT, R. Rahmeti; Kutadgu Bilig III İndeks, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., İstanbul 1979.
ATA, Aysu; Nehcü´l-Feradis II Dizin, Ankara.
ATALAY, Besim; Divanü Lügati´t-Türk, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1986.
ERCİLASUN, Ahmet Bican ; Kutadgu Bilig Grameri- Fiil, Gazi Üniversitesi Yay., Ankara 1984.
HACIEMİNOĞLU, Necmettin; Karahanlı Türkçesi Grameri, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara1996.
TEZCAN, Semih - Hamza Zülfikar; Nehcü´l-Feradis Metin, Tıpkıbasım, Ankara, 1995.
TOPARLI, Recep; Harezm Türkçesi, Tokat, 1998.
TURAN, Zikri ; Orta Türkçe Dönemi Metinlerinde Kelime Başı Ünsüzlerinde Aşırı
Patlayıcılaşma Varmıydı?, İst.Üniv.Edebiyat Fak. Der., C.XXX,
İstanbul, 2003, s.539-558.
TÜRK, Vahit ; Türk Din Tarihinde Din Türkçesi Atabetü´l-Hakayık Örneği, IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, s. 1853-1862, Ankara, 2000.
TÜRK, Vahit ; Kutadgu Bilig Örneği İle Türkçede Ana Yardımcı Fiil, V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, s. 2993-3006, Ankara, 2004.
YÜCE, Nuri; Mukaddimetü´l-Edeb, Ankara, 1993.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically. X
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically. X
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages. X
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics.
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability.
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 16 16
Final examination 1 19 19
Toplam İş Yükü 163
Toplam İş Yükü /25(s) 6.52
Dersin AKTS Kredisi 6.52
; ;