Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
NEW TURKISH LITERATURE FROM TANZIMAT TO MESRUTIYET TDE 160 2 4 + 0 4 5
Ön Koşul Dersleri INTRODUCTION TO NEW TURKISH LITERATURE
NEW TURKISH LITERATURE FROM TANZIMAT TO MESRUTIYET
TURKISH LITERATURE AFTER MESRUTIYET
TURKISH POEM IN CUMHURIYET PERIOD
TURKISH PROSE IN CUMHURIYET PERIOD
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. GÜLSEMİN HAZER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res.Asst. Dr. Selda GÜREL, Res.Asst. E. Neşe DEMİRDELER, Res.Asst Elmas KARAKAŞ, Res.Asst Samet ÇAKMAKER, Res.Asst. M. Mustafa ÖRÜCÜ
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Presentation of Tanzimat, Servet-i Funun, Fecr-i Ati terms and these term´s representatives in Turkish literature, teaching general characteristics of Turkish literature under the influence of west
Dersin İçeriği
This lesson consists of teaching progressive Turkish literature that changed since middle of XIX. century, innovations came with west civilisation and it´s works; introducing Tanzimat, Servet-i Funun periods with general characteristics and presentation about considerable writers of these periods.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Student takes this course knows general characteristics of Tanzimat Period Literature 1 - 2 - 3 - 8 - 10 - A - B - C -
2 - Knows Tanzimat Period´s the first and the second terms´ writers 1 - 2 - 3 - A - B - C -
3 - Learns writers and characteristics of Servet-i Funun Period Literature 1 - 2 - 3 - A - B - C -
4 - Detects influences coming from western literature 1 - 2 - 3 - 8 - 10 - A - B - C -
5 - Detects literati that cannot be counted in some groups. Explains causes of this case 1 - 2 - 3 - 8 - 10 - A - B - C -
6 - Knows reasons of progressive Turkish literature under the influence of west being studied as separated parts. 1 - 2 - 3 - 8 - 10 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 8:Group Study 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 General characteristics of Tanzimat Period Literature, Tanzimat Literature I. Generation: Sinasi, his life, his works, and his place in Turkish literature.
2 Ziya Pasa, his life, his works, his place and importance in Turkish literature. Terkib-i Bend, Terci-i Bend.
3 Namık Kemal, his life, his works, his place and importance in Turkish literature.
4 Ahmet Midhat Efendi, his life, his works, his place and importance in Turkish literature. Şemsettin Sami Taassuk-ı Talat ve Fitnat
5 Tanzimat Literature II.Generation: Recaizade Mahmut Ekrem; Muallim Naci, "Old-New" debate
6 Abdulhak Hamit´s poems and plays
7 Samipasazade Sezai Serguzest; Nabizade Nazım Kara Bibik
8 General characteristics of Servet-i Funun Literature. Tevfik Fikret, his life, his works, his place and importance in Turkish literature.
9 MIDTERMS
10 Cenab Sahabeddin, his life, his works, his place and importance in Turkish literature.
11 Halit Ziya, his place and importance in Turkish literature "Mai ve Siyah"
12 Mehmet Rauf, Eylul; Hüseyin Cahit Yalçın
13 Literature besides Servet-i Fünûn. Rıza Tevfik Bolukbaşı, Mehmet Emin Yurdakul
14 Hüseyin Rahmi Gurpınar, Murebbiye; Ahmet Rasim.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1.Edebiyat Üzerine Makaleler, Ahmet Hamdi Tanpınar
2.XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Kenan Akyüz.
3.Modern Türk edebiyatının Anan Çizgileri, Kenan Akyüz
4.Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, Kenan Akyüz
5.Şiir Tahlilleri I (Tanzimattan Cumhuriyete), Mehmet Kaplan
6.Hikâye Tahlilleri, Mehmet Kaplan
7.Tevfik Fikret, Devir-Şahsiyet-Eser, Mehmet Kaplan
8.Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Orhan Okay
9.Yeni Türk Edebiyatı- Tanzimattan Cumhuriyete-,İnci Enginün
10.Cenap Şehabettin Hayatı ve Eserleri, İnci Enginün.
11.Yeni Türk Edebiyatı Üzerine İncelemeler I, II, Bilge Ercilasun.
12.Abdülhak Hâmid Tarhan, Yılmaz Daşçıoğlu
13.Ahmet Rasim, Şerif Aktaş
14.Namık Kemal, Önder Göçgün
15.Ziya Paşa, Önder Göçgün
16.Halit Ziya Uşaklıgil, Ömer Faruk Huyugüzel

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically.
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically. X
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages. X
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics. X
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability. X
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 15
Odev 1 20
SozluSinav 1 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;